Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Атомная физика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Хвилі де Бройля

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для кулі, масою 7 г, яка рухається зі швидкістю V=400 м/с.

А) 6,710-23 нм. Б) 2,410-25 нм. В) 5,210-24 нм. Г) 4,710-26 нм. Д) 8,110-25 нм.

 1. Визначити дебройлівську довжину хвилі, яка відповідає кульці масою 10 г, яка рухається зі швидкістю 500 м/с. (h=6,6310-34 Джс).

А)4,510-23 нм. Б) 2,410-27 нм. В) 6,810-24 нм. Г) 8,710-26 нм. Д) 1,310-25 нм.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для протону, швидкість руху якого становить 103 км/с. (mр=1,6710-27 кг).

А) 710-14 м. Б) 510-15 м. В) 210-12 м. Г) 410-13 м. Д) 810-11 м.

 1. Визначити довжину хвилі де-Бройля -частинки, яка рухається зі швидкістю V=106 м/с, якщо її маса m дорівнює 6,6810-27 кг.

А) 9,910-14 м. Б) 1,810-12 м. В) 3,610-11 м. Г) 2,410-15 м. Д) 7,210-13 м.

 1. Із якою швидкістю рухається електрон, якщо відповідна йому довжина хвилі де-Бройля становить 0,73 нм ? (me=9,110-31 кг).

А) 4104 м/с. Б) 2105 м/с. В) 6107 м/с. Г) 8108 м/с. Д) 1106 м/с.

 1. Визначити довжину хвилі де-Бройля для релятивістського протона, який рухається зі швидкістю V=0,6c, де с – швидкість поширення світла у вакуумі. (Маса спокою протона m0=1,6710-27 кг).

А) 5,910-12 м. Б) 6,210-13 м. В) 1,810-15 м. Г) 3,610-14 м. Д) 8,410-16 м.

 1. Електрон рухається зі швидкістю V=200000 км/с. Враховуючи релятивістську зміну маси електрона від швидкості руху, визначте довжину хвилі де-Бройля , яка йому відповідає. (Маса спокою електрона m0=9,110-31 кг).

А) 1,610-11 м. Б) 6,410-14 м. В) 3,510-13 м. Г) 8,110-15 м. Д) 2,710-12 м.

 1. Яке співвідношення визначає звязок кінетичної енергії частинки та її хвилею де Бройля (у нерелятивістському випадку):

А) Б) В) Г) Д)

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля , що відповідає електрону з енергією Е=100 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 62 пм. Б) 185 пм. В) 208 пм. Г) 123 пм. Д) 246 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де-Бройля для електрона, якщо його кінетична енергія Е дорівнює 1 кеВ. (me=9,110-31 кг, 1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 39 пм. Б) 17 пм. В) 112 пм. Г) 23 пм. Д) 94 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де-Бройля для електрона, якщо його кінетична енергія Е дорівнює 5 кеВ. (me=9,110-31 кг, 1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 23 пм. Б) 48 пм. В) 112 пм. Г) 84 пм. Д) 17 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де-Бройля , що відповідає електрону з енергією Е=15 кеВ. (me=9,110-31 кг, 1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 42 пм. Б) 56 пм. В) 10 нм. Г) 21 нм. Д) 84 нм.

 1. Рухомий протон має енергію Е=25 еВ. Визначте довжину хвилі де Бройля , яка йому відповідає. (mр=1,6710-27 кг).

А) 9,3 пм. Б) 5,7 пм. В) 1,8 пм. Г) 3,6 пм. Д) 7,9 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля , що відповідає електрону з енергією Е=60 кеВ. (1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 15 пм. Б) 20 пм. В) 10 пм. Г) 5 пм. Д) 25 пм.

 1. Якою кінетичною енергією повинен володіти електрон, щоб довжина хвилі де Бройля електрона дорівнювала його комптонівській довжині хвилі =2,44 пм ? (1 МеВ=1,610-13 Дж).

А) 0,08 МеВ. Б) 0,14 МеВ. В) 0,67 МеВ. Г) 1,02 МеВ. Д) 0,25 МеВ.

 1. Яку енергію Е має протон, якщо відповідна йому дебройлівська довжина хвилі становить 1 пм ? (1 кеВ=1,610-16 Дж, mР=1,6710-27 кг).

А) 2,6 кеВ. Б) 11,5 кеВ. В) 5,4 кеВ. Г) 8,2 кеВ. Д) 9,8 кеВ.

 1. Кінетична енергія електрона дорівнює подвійному значенню його енергії спокою (Е=2E0=2m0с2). Релятивістський імпульс . Визначте довжину хвилі де-Бройля для такого електрона. (Маса спокою електрона m0=9,110-31 кг).

А) 0,86 пм. Б) 1,21 пм. В) 0,43 пм. Г) 0,61 пм. Д) 2,43 пм.

 1. Довжина хвилі де Бройля електрона дорівнює 10-10 м. Яку енергію Е потрібно надати йому додатково, щоб відповідна йому хвиля де Бройля зменшилась вдвічі ? (1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 0,94 кеВ. Б) 1,82 кеВ. В) 0,45 кеВ. Г) 0,13 кеВ. Д) 2,16 кеВ.

 1. Протон має кінетичну енергію Е=1 кеВ. Визначити додаткову енергію Е, яку йому потрібно надати для того, щоб відповідна довжина хвилі де-Бройля зменшилась втричі.

А) 12 кеВ. Б) 8 кеВ. В) 9 кеВ. Г) 4 кеВ. Д) 3 кеВ.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для протона, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U=1 кВ. (mр=1,6710-27 кг).

А) 0,24 пм. Б) 0,02 пм. В) 0,58 пм. Г) 1,67 пм. Д) 0,90 пм.

 1. Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U=51 В. Визначити довжину хвилі де-Бройля, яка відповідає йому у цьому випадку. (me=9,110-31 кг, е=1,610-19 Кл).

А) 0,51 нм. Б) 0,27 нм. В) 0,09 нм. Г) 0,17 нм. Д) 0,34 нм.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для -частинки, яка пройшла прискорюючу різницю потенціалів U=1 кВ. (q=3,210-19 Кл, m=6,6410-27 кг).

А) 1,44 пм. Б) 0,48 пм. В) 0, 32 пм. Г) 0, 96 пм. Д) 0,18 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для протона, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U=100 В. (mр=1,6710-27 кг).

А) 6,19 пм. Б) 0,94 пм. В) 4,48 пм. Г) 1,67 пм. Д) 2,87 пм.

 1. Визначте довжину хвилі де Бройля для протона, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U=10 кВ. (mр=1,6710-27 кг).

А) 0,29 пм. Б) 1,24 пм. В) 0,62 пм. Г) 2,17 пм. Д) 0,98 пм.

 1. Порівняйте довжину хвилі де Бройля електрона і протона ел/пр, які пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U. Розглянути нерелятивістський випадок (маса частинок не залежить від швидкостей їхнього руху). (mр=1,6710-27 кг, mе=9,110-31 кг).

А) 1835. Б) 6,8. В) 0,023. Г) 43. Д) 510-4.

 1. Порівняйте довжину хвилі де Бройля протона і електрона пр/ел, які пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U для нерелятивістського випадку. (mр=1,6710-27 кг, mе=9,110-31 кг).

А) 0,096. Б) 0,008. В) 0,023. Г) 0,27. Д) 1,410-3.

 1. Яку прискорюючу різницю потенціалів мусить пройти електрон, щоб відповідна йому довжина хвилі де-Бройля становила 0,1 нм ? (е=1,610-19 Кл, me=9,110-31 кг).

А) 212 В. Б) 151 В. В) 78 В. Г) 124 В. Д) 42 В.

 1. Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб відповідна йому довжина хвилі де-Бройля дорівнювала 210-10 м ? (mе=9,110-31 кг, е=1,610-19 Кл).

А) 38 В. Б) 89 В. В) 24 В. Г) 51 В. Д) 46 В.

 1. Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти протон, щоб відповідна йому довжина хвилі де Бройля становила 1 пм ? (qP=1,610-19 Кл, mP=1,6710-27 кг).

А) 451 В. Б) 904 В. В) 316 В. Г) 822 В. Д) 638 В.

 1. В межах нерелятивістських швидкостей прискорююча різниця потенціалів, яку пройшла заряджена частинка, збільшилась у 4 рази. Як при цьому зміниться довжина хвилі де-Бройля, що відповідає цій частинці ?

А) Збільшиться у 2 рази. Б) Зменшиться у 2 рази. В) Зменшиться у разів.

Г) Зменшиться у 4 рази. Д) Збільшиться у 4 рази.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.