Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заняття 15.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Заняття № 1.

Виникнення освіти і виховання

у світовій суспільній цивілізації.

План заняття:

 1. Виникнення перших шкіл у світовій суспільній цивілізації.

 2. Виховання у Стародавній Греції. Спартанська та Афінська системи виховання. Відмінності цих систем.

 3. Давньогрецькі філософи про шляхи формування зростаючої особистості (Платон, Сократ, Аристотель, Демокрит).

 4. Освіта і виховання у Стародавньому Римі. М.Квінтіліан про виховання особистості.

Завдання для всіх студентів:

 1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

 2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

 3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). 2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 2. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя та Відродження. План заняття:

 1. Виховання і освіта в епоху Середньовіччя.

 2. Виникнення перших університетів у Європі.

 3. Характерні особливості епохи Відродження. Педагогічна думка у цей період (В. да Фельтре, М.Монтень, Е.Роттердамський…).

 4. Педагогічні ідеї Ф.Рабле. Аналіз твору Ф.Рабле «Гаргантюа і Пантагрюєль».

 5. Поєднання навчання з продуктивною працею у працях Томаса Мора і Томазо Кампанелли.

Література для обов’язкового конспектування

Ф.Рабле «Гаргантюа і Пантагрюєль».

Завдання для всіх студентів:

 1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

 2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

 3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань).

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 3

Педагогічні ідеї я.А.Коменського.

План заняття

 1. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського. Cвітогляд Я.А.Коменського. Мета і завдання виховання. Принцип природовідповідності у педагогічній теорії Я.А.Коменського. Вікова періодизація за Я.А.Коменським (з розділу XVI “Великої дидактики” законспектуйте будь-які три “основоположення”. На їх основі проаналізуйте, як Я.А.Коменський обґрунтував і застосував у своїй педагогічній теорії принцип природовідповідності виховання).

 2. Система шкільної освіти за Я.А.Коменським. Зміст освіти у материнській школі. Методика розумового і фізичного виховання у материнській школі (опитування доповнити цитатами з розділів XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI «Великої дидактики» та твору «Материнська школа»).

 3. Класно-урочна система навчання. Принципи навчання ( 1) у розділі XIX “Великої дидактики” знайдіть і випишіть думки Коменського, що стосуються розробки ним класно-урочної системи. На основі цих та інших думок Коменського розкрийте основні положення класно-урочної системи, яку він обґрунтував; 2) знайдіть у розділі XX “Великої дидактики” і випишіть основні положення, які використав Коменський в обґрунтуванні принципу наочності; 3) випишіть з розділів XVII-XX “Великої дидактики” найбільш цінні, на Ваш погляд, дидактичні правила та прийоми, що забезпечують легкість, ґрунтовність і швидкість навчання, а також проаналізуйте їх).

 4. Підручники Я.А.Коменського.

 5. Я.А.Коменський про моральне виховання дітей та вимоги до вчителя («Материнська школа», глава «Яким чином потрібно вправляти дітей в моральності і добродійності»).

Питання для самоконтролю

1. Якою була соціально-політична епоха, в якій жив Я.А.Коменський?

2. У яких країнах побував Я.А.Коменському? Чому?

3. Назвіть риси світогляду Коменського. Які чинники впливали на їх формування? Які причини двоїстості світогляду Коменського?

4. Що таке “сенсуалізм” і як він вплинув на педагогічні погляди Коменського?

5. У чому полягає глибокий гуманізм педагогіки Коменського?

6. Які Ви знаєте педагогічні твори, написані Я.А.Коменським?

7. Які важливі педагогічні проблеми піднімає Я.А.Коменський у “Великій дидактиці”?

8. У чому історико-педагогічна цінність “Великої дидактики” Коменського?

9. Як трактував Я.А.Коменський сутність принципу природовідповідності виховання? У чому полягають його заслуги щодо розробки цього принципу?

10. Які нові й важливі педагогічні ідеї висунув Коменський при розробці вікової періодизації дітей, системи шкіл і змісту освіти?

11. У чому полягають загальна мета і завдання виховання, що їх висунув Коменський? Як він їх обґрунтував?

12. У чому полягає обґрунтування Коменським класно-урочної системи навчання? Оцініть цю систему з позицій сучасності.

13. Чому принцип наочності Коменський називав головним? Як він співвідноситься із сформульованим педагогом “золотим правилом” дидактики“? Як він обґрунтував цей принцип і в чому полягало новаторство Коменського у даному відношенні?

14. Чому підручник Я.А.Коменського “Видимий світ у малюнках” називають родоначальником підручників для початкової школи? Дайте загальну оцінку цій навчальній книзі.

15. У чому полягає новаторство Коменського при написанні підручника “Відкриті двері до мов усіх наук”? Дайте йому характеристику.

16. Які чотири кардинальні моральні риси пропонує виховувати у дітей Коменський?

17. Як Коменський розуміє шкільну дисципліну і які він до неї ставить вимоги?

18. Які основні засоби морального виховання та шкільної дисципліни називає Коменський?

19. Як оцінював Коменський педагогічну професію і які вимоги він ставив до професійної підготовки вчителя?

20. У філософських системах Стародавньої Греції, працях Квінтіліана, Ф.Рабле., Т.Мора, Т.Кампанелли, М.Монтеня та ін. висловлюються оригінальні педагогічні ідеї. Чому ж вважається, що саме Коменський є основоположником педагогічної науки?