Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт з переддипломної практики програмісти.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
415.23 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗВІТ-ЩОДЕННИК

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05010101 «ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ»

Студент _____________________________________________________

_____________________________________________________________

Група _______________________________________________________

_____________________________________________________________

База проходження практики ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Термін практики з __________________ по _______________________

Керівник практики:

від підприємства _____________________________________________

від навчального закладу _______________________________________

2012

УДК

Укладачі:

Лавріщев О.О. – завідуючий відділенням «Електрифікації та автоматизації сільського господарства» Житомирського агротехнічного коледжу;

Устименко Я.І. – голова циклової комісії «Обслуговування програмних систем і комплексів» Житомирського агротехнічного коледжу;

Устименко Л.М. – викладач спеціальних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу.

Рецензенти:

На керівника бази практики покладається:

  1. Призначити наказом кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього керівництва практикою.

  2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що відповідають програм практики та майбутній спеціальності.

  3. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обовязкові інструктажі з охорони праці, вступний та на робочому місці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  5. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

  6. Після закінчення практики дати характеристику кожного студента-практиканта.

З наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року.

1. Мета та завдання практики

Завданням виробничої переддипломної практики є закріплення знань студентами при вивченні предметів спеціального циклу і поглиблення знань і навичок, отриманих у період навчальної практики; вивчення організації праці на підприємстві, на робочому місці.

У період переддипломної практики студенти працюють на штатних робочих місцях згідно з робочою спеціальністю, отриманою по закінченню навчальної практики, згідно з режимом роботи підприємства.

Практика проводиться в сучасних підприємствах та установах, агрооб’єднаннях та фірмах, які мають можливість забезпечити якісне виконання програми практики.

Перші два дні переддипломної практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки та ознайомлення з господарством. Весь інший час вони працюють на робочих місцях. Вивчають організацію робочого місця програміста (системного адміністратора), порядок ведення технічної і звітної документації, виявляють можливі недоліки в організації робочого місця і можливі шляхи їх усунення.

За чотири дні до закінчення переддипломної практики студенти звільняються від роботи на місцях. У цей період проводяться практичні заняття для напрацювання навичок роботи техніка-програміста і оформляється звіт-щоденник.

Студент-практикант повинен:

1.1 Пройти інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на виробництві до початку практики.

1.2 Підпорядковуватися діючим на підприємстві (установі) правилам внутрішнього розпорядку дня.

1.3 Виконувати всі завдання, які передбачені програмою практики.

1.4 Добросовісно відноситись до праці, дотримуватись правил охорони праці і навколишнього середовища.

1.5 Систематично вести звіт-щоденник.

1.6 По можливості брати участь у раціоналізаторській роботі і громадському житті колективу.

Щоденний контроль за виконанням програми практики здійснюється керівниками практики від підприємства, перевіряється і оцінюється якість роботи практикантів та виявляється рівень набутих ними практичних навичок.

Керівниками практики від підприємства повинні бути програмісти, системні адміністратори, техніки-програмісти підприємств (установ).

Під час практики студенти складають щоденник-звіт про переддипломну практику. Після закінчення практики звіт-щоденник подають у навчальний заклад. Керівник практики від підприємства повинен зробити висновок про якість проходження практики студентом.

Студенти, які не пройшли переддипломну практику або одержали від підприємства (установи) негативний відгук відраховуються з навчального закладу.