Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт з практики (менеджмент організацій).docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

Міністерство освіти науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

з проходження

навчальної комп’ютерної практики

Термін проходження практики:

з 24.06.2011р. по 08.07.2011р.

Студента Савчук

групи МО-54 Андрій Анптолійович

Керівник практики Рудківський О.А.

Захищено з оцінкою

_________________

“___”________2011р.

Житомир – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………...

 1. Робота в середовищі Microsoft Windows……………………………..

 2. Робота з програмним забезпеченням Microsoft Office………………

 3. Робота зі спеціалізованим програмним забезпеченням “ПАРУС-Предприятие”…………………………………………………………………

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..

ДОДОТКИ

Міністерство освіти науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

ЩОДЕННИК

з проходження

навчальної комп’ютерної практики

Термін проходження практики:

з 24.06.2011р. по 08.07.2011р.

Студента Савачук

групи МО-54 Андрій Анатолійович

Керівник практики Рудківський О.А.

Житомир

2011

Дата

Зміст виконаних робіт

Відмітка про виконання,підпис керівника практики

24.06.11

 1. Робота з накопичувачами інформації, файлами, папками в середовищі Microsoft Windows.

 2. Робота за пошуку інформації(файлів, папок,довідкової інформації),настроювання системи в середовищі Microsoft Windows.

25.06.11

 1. Робота зі стандартними програмами Microsoft Windows.

 2. Робота зі сервісними та допоміжними програмами в середовищі Microsoft Windows.

29.06.11

 1. Робота з текстовим редактором Word.

30.06.11

 1. Робота з табличним процесором Excel.

01.07.11

 1. Робота з програмою створення презентацій Power Point.

 2. Робота з програмою Publisher.

 3. Робота з редактором баз данихAccess.

04.07.11

 1. Робота з модулем «ПАРУС – Адміністратор».

05.06.11

 1. Робота з модулем «ПАРУС – Менеджмент та маркетинг».

06.07.11

 1. Продовження роботи з модулем «ПАРУС – Менеджмент та маркетинг».

07.07.11

 1. Робота з модулем «ПАРУС – Бухгалтерія».

08.07.11

 1. Робота з модулем «ПАРУС – Персонал»

Текстовий процесор Microsoft Word є одним з основних компонентів Microsoft Office. Призначений для створення, перегляду, модифікації й друку текстових документів. WORD ‑ одна із самих доконаних програм у класі текстових процесорів, що передбачає використання таких потужних засобів Word, як вибір потрібних варіантів з колекцій стандартних стилів, форматів таблиць, форматів списків, графічних ефектів і т. д.. За допомогою WORD можна швидко й з високою якістю підготувати будь-який документ ‑ від простої записки до оригінал-макета складного видання.

По-перше, WORD дає можливість виконувати все без винятку традиційні операції над текстом, передбачені в сучасній комп'ютерній технології:

набір і модифікація алфавітно-цифрової інформації;

форматування символів із застосуванням безлічі шрифтів різноманітних стилів і розмірів;

форматування сторінок (включаючи колонтитули й виноски);

форматування документа в цілому (автоматичне складання змісту й різноманітних покажчиків);

перевірка правопису, підбор синонімів й автоматичний перенос слів.

2. Запуск програми.

Існують наступні варіанти запуску програми:

Через іконку (піктограму) на робочому столі або панелі швидкого запуску програм;

Пуск => Програми => Microsoft Office => Microsoft Word;

Пуск => Створити документ Office;

Запустити на виконання основний виконуваний файл Word C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\winword.exe;

Через файловий менеджер викликати будь-який файл Word. . Основні правила набору тексту

При введенні тексту необхідно дотримувати наступних правил.

У всіх сучасних текстових процесорах та редакторах перехід на новий рядок у процесі набору тексту відбувається автоматично.

Закінчення абзацу маркірується натисканням клавіші <ENTER>, що дозволяє перейти на новий рядок.

Пробіл обов'язковий після розділового знака; перед розділовим знаком пробіл не ставиться. Для встановлення спеціальних знаків використовуються наступні комбінації клавіш:

Дефіс <->

Нерозривний дефіс <Ctrl>+Shift>+<дефіс>

Тире <Ctrl>+Shift>+<сірий мінус>

Нерозривний пробіл <Ctrl>+Shift>+<пробіл>

Знак «дефіс» ставиться без пробілів, наприклад: файл-сервер, хто-небудь, темно-синій.

Для поліпшення зовнішнього вигляду документа можна використовувати «нерозривний дефіс», що перешкоджає небажаному переносу слів, що містять дефіс (у місці його розташування).

Знак «тире», або як його називають «довге тире», ставиться із пробілами до й після знака, наприклад, «наступний етап ‑ форматування».

Знак «нерозривний пробіл» перешкоджає символам, між якими він поставлений, розташовуватися на різних рядках і зберігається фіксованим при будь-якому вирівнюванні абзацу. Цей знак дуже зручно застосовувати при уведенні дат (які не прийнято розташовувати на двох рядках), прізвищ із ініціалами й т.п. Наприклад: М. Ю. Лермонтов, 9 травня, 1682-1696 р.

Слова, укладені в лапки або дужки, не повинні відокремлюватися від них пробілами. Наприклад, «Євгеній Онєгін», готель «Невський палас».

8. Переміщення по тексту

Для переміщення по тексту існує багато способів:

Натискання лівою клавішею миші приводить до переміщення курсору Word на місце курсору миші;

Клавішами-стрільцями на клавіатурі;

Переміщення в початок/кінець рядка - Home/End

Переміщення на один абзац нагору/униз - Ctrl+стрілка нагору/униз

Переміщення на одну сторінку нагору/униз - Page Up/Page Down

Переміщення на початок/кінець документа - Ctrl+Home/Ctrl+End

Використовуючи вертикальне й горизонтальне прокручування (скролінг).

9. Редагування тексту.

Редагування - виправлення помилок, що виникли при введенні тексту, внесення змін у введений текст, у тому числі видалення і переміщення окремих його частин і ряд інших операцій.

Після введення тексту він піддається різним змінам. Редагування документа здійснюється командами меню чи натисканням клавіш на клавіатурі ПК.

Операції редагування (видалення, вставка, переміщення) здійснюються із:

символами;

рядками;

фрагментами.

Фрагментом називається безперервна частина тексту.

Для видалення, копіювання, переміщення фрагмента необхідно його виділити.

У будь-якому текстовому процесорі реалізовані також наступні можливості:

розбивка рядка на два рядки;

з'єднання двох рядків у один;

видалення рядка;

вставка порожнього рядка.

Відзначимо у висновку, що при наборі комбінованого тексту кількома мовами, не завжди установлюється потрібна розкладка клавіатури. Для того, щоб не набирати текст заново існують програми, що дозволяють вручну або автоматично переводити текст у потрібну розкладку, наприклад, програми LayoutFix й NINJA.

Найчастіше використовується текст, вирівняний по ширині з дозволом автоматичного переносу слів. На жаль, у початкових версіях Word перенос слів відключено!!!. Для того, щоб підключити цей сервіс, необхідно виконати команду: Сервис => Язык => Расстановка переносов:

Команда виконується до всього документа.