Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт зміст.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
10.05 Mб
Скачать

ВСТУП

ЖДТУ гр. ГГ-14

Літ. Акрушів

ЗВІТ

З ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

Розроб.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Змн. Арк. докум. Підпис Дата

Арк.

2

Кар'єр почав розроблятися в 1935 році, а з початком 1948 року,

почалося виробництво щебеню.

Геологорозвідка проводилася в 1935, 1941, 1955, 1967, 1968 роках і

останній раз в 1979 році. За даними розвідки оформлений звіт по ділянках

"Південний" і "Північний" (авт.Маслов А.К.)

По ділянці "Північний" проект розроблений інститутом

"Гипротранспуть" в 1977 році.

У зв'язку з дорозвідкою в 1979 році запасів корисної копалини,

корегування проекту по ділянці "Північний" розробив Ірпінский

індустріальний технікум.

В 2004 році НВПП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро

Геофізик» розробило Техно-Робочий проект по доробці запасів на ділянці

«Північний».

В 2007 році Колективним підприємством Проектно-вишукове бюро

«Неруд проект», здійснене корегування Техно- Робочого проекту розробки

запасів.

Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації

Коростенского району від 25.06.2004г. за №198 Коростенскому щебзаводу

виданий державний акт на право користування землею, при цьому загальна

площа землекористування, яка закріплена за заводом становить 99,38 га.

В 2009 р. закріплений договір оренди земельної ділянки за

№040921000001 від 26.03.09 р. під розширення кар'єрного поля,площею

7,9471 га.

Змн. Арк. докум. Підпис Дата

Арк.

3

Використання наявних земельних ресурсів підприємством:

під промисловими об'єктами 17,5 га

під кар'єрами, відвалами 73,9 га

водогосподарчими спорудами 4,3 га

об'єктами транспорту 6,5 га

зеленими насадженнями 4,7 га

Болота 0,4 га

Разом 107,3 га

Гірничий відвід по ділянці "Північний" закріплений гірничовідвідним

актом № 481 від 29.07.2004 року на площу 57 га.

Спосіб ведення добувних, розкривних і буро-вибухових робіт –

господарський. Вся гірничотранспортна техніка й механізми належать ВАТ

"Коростенський щебзавод

ЖДТУ гр. ГГ-14

Літ. Акрушів

РОЗКРИВНІ РОБОТИ

Розроб.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Змн. Арк. докум. Підпис Дата

Арк.

4

1. Розкривні роботи

Розкривні роботи з родовища ділянки "Північний" представлені:

1. Ґрунтово-рослинним шаром, потужність якого коливається від 0,1 до

0,3 і в середньому становить 0,15.

2. Щільними суглинками без включень гальки й щебенів, потужність їх

коливається від 0,5 до 12,1 і в середньому становить на ділянці, запланованій

до розробки в 2011 році 1,7 м. Суглинки віднесено до групи 2, згідно СНиП-

65г.

3. Пісками різноманітними, потужність їх коливається від 0,4м до 3м.

4. Дресвой, іноді з включенням уламків вивітрелого граніту.

Потужність дресви коливається від 0,5 до 1 м.

5. Вивітрелими гранітами, потужність від 0,2 до 10м.

Як вказується в технологічному звіті, верхня частина дресви сильно

зруйнована, по мірі поглиблення міцність зростає. Нижня, більш міцна

частина дресви й вивітрені граніти віднесені до скельного розкриву й перед

розробкою повинні розрихлюватись за допомогою підривних робіт. Середня

потужність скельного розкриву,щопланується до розробки в 2011 році,

становить 8,2м.

Рослинний шар суглинки, піски віднесені до м'якого розкриву, середня

потужність м'якого розкриву на ділянці, наміченій до розробки в 2011 році,

становить 1,7м.

Вихідні дані:

Число робочих днів по м'якому розкриву – 206

Число днів по скельному розкриву – 206

Обсяг розкривних порід у рік (скельна, м'яка) – 190 + 50 = 240тис.м

3

у пл.т

Змн. Арк. докум. Підпис Дата

Арк.

5

У розпушеному стані: 285 + 75 = 360 тис.м

3

Середня висота розкривних уступів – 10,3 м.

План виробництва розкривних порід у добу:

а) м'яка – 294 м

3

б) скельна – 1118 м

3

Категорія розкривних порід – 5 – 7

Коефіцієнт розпушування при розробці – 1,4; 1,5.

Об'ємна вага в розпушеному стані – 1,85 тис.м

3

Система розробки при веденні робіт – транспортна

(по класифікації І.І.Мельникова).

Планується застосовувати для транспортування м'якого розкриву

автосамоскиди БелАЗ-7522. Для виймання розкривних порід планується

застосовувати екскаватор Hitachi – ZAXIS-330LS. Для підчищання розкриву

й відвальних порід застосовується бульдозер Т – 130.

Змн. Арк. докум. Підпис Дата

Арк.

6

1.1 Стан і напрямок розвитку гірських робіт.

1. Ділянка "Північний"

1.1. Розкривний уступ

1.1.1. М'який розкрив

1.1.2. Скельний розкрив

1.2. Перший добувний уступ на горизонті + 160м.

1.3. Другий добувний уступ на горизонті + 145м.

1.3. Третій добувний уступ на горизонті + 130м.

1.4. Четвертий добувний уступ на горизонті + 115м.

1.5. П'ятий добувний уступ на горизонті + 100м.

1.6. Шостий добувний уступ на горизонті + 87,5м.

1.7. Сьомий добувний уступ на горизонті + 75,0м.

Розкривний уступ розробляється в теплий період року за допомогою

екскаваторів Hitachi – ZAXIS-330LS з навантаженням ґрунту в

автосамоскиди й транспортуванням останнього у відпрацьований простір

ділянки "Південний".

Зачищення підошви розкривних уступів здійснюється бульдозерами.

Розробка родовища корисної копалини проводиться за допомогою

буро-підривних робіт з наступним навантаженням корисної копалини

екскаваторами ЭКГ-5 в автосамоскиди Белаз-7540, Белаз-7547 і

транспортуванням її на завод для переробки на щебінь.

Завод переробляє гірську масу 3-х стадійним дробленням, де

встановлено:

1.1. Первинне дроблення – дробарка СМД-117 із приймальним зівом 1500 -

2100мм.