Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заняття 15.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Література для обов’язкового конспектування

 1. Ж.Ж.Руссо “Еміль або про виховання”.

 2. Дж. Локк «Думки про виховання».

Завдання для всіх студентів:

 1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

 2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

 3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). В експрес-контроль обов’язково включаються питання для самостійного опрацювання.

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 5.

Західноєвропейська педагогіка

середини XVIII - початку XIX століття

План заняття

 1. Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітителів К.А.Гельвеція та Д.Дідро.

 2. Життя і педагогічна діяльність Й.Г.Песталоцці.

 3. Теорія елементарної освіти Й.Г.Песталоцці. Його ідея гармонійного виховання.

Випишіть з твору Й.Г.Песталоцці «Як Гертруда …» (лист 2, 6) основні принципи виховання та природжені здібності дитини, на основі яких здійснюється виховний процес.

 1. Методика навчання у початковій школі Й.Г.Песталоцці.

Випишіть з твору Й.Г.Песталоцці «Як Гертруда …» (лист 7, 8) рекомендації щодо навчання дітей читанню, письму, арифметиці тощо.

Література для обов’язкового конспектування

 1. Й.Г.Песталоцці “Як Гертруда вчить своїх дітей”.

Завдання для всіх студентів:

  1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

  2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

  3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). В експрес-контроль обов’язково включаються питання для самостійного опрацювання.

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 6.

Західноєвропейська педагогіка

середини XVIII - початку XIX століття

План заняття

  1. Теорія навчання і виховання Й.Гербарта.

  2. Освітні ідеї німецьких педагогів-філантропістів Й.Базедова і Х.Зальцмана.

  3. Життя та педагогічна діяльність Ф.Фребеля. Педагогічне вчення Ф.Фребеля.

  4. Р.Оуен про виховання особистості.

Конспектування першоджерел.

 1. Оуен Р. Уривки з педагогічних творів // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 67-74.

 2. Фребель Ф. Дитячий садок. // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 74-104.

Завдання для всіх студентів:

 1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

 2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

 3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). В експрес-контроль обов’язково включаються питання для самостійного опрацювання.

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 7.

Західноєвропейська педагогіка

кінця ХІХ - початку XX століття

План заняття

 1. Основні ідеї реформаторської педагогіки. Педагогічна теорія і практика М.Монтессорі.

 2. Експериментальна педагогіка та її провідні положення (Е.Мейман, О.Декролі, А.Біне, Е Торндайк).

 3. Основні ідеї вальдорфської педагогіки (Р.Штейнер).

 4. Ідеї нової педагогіки (С.Френе, П.Кергомар).

Конспектування першоджерел.

 1. Монтессорі М. Метод нової педагогіки, застосовуваний до дитячого виховання в «Будинках дитини» // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 104 - 121.

 2. Кергомар П. Дошкільне виховання та дитячі садки у Франції. Материнські школи // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 121-129.

 3. Декролі О. Школа і виховання. Збудження інтелектуальної і рухової активності за допомогою виховуючи ігор // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 129-133.

 4. Френе С. Нова французька школа. Формування особистості дитини і підлітка // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 133-144.

 5. Штейнер Р. Методика навчання і передумови виховання // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За ред. З.Борисової. – К.: Вища школа, 2004.- С. 144-148.