Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крок 2(додаток) 2008 рік..doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Управління маркетингом

1. Для управління маркетинговою діяльністю підприємства найбільше значення мають

A володіння інформацією

B питання про середовище, зокрема, про споживачів

C про внутрішні обмеження виробничого руху

D про різноманітний вплив окремих чинників зовнішнього середовища

E питання контролю ЛЗ

2. Яка складова системи маркетингових комунікацій спрямовує свою діяльність на формування позитивного іміджу фірми?

A “Паблік рілейшинз”

B Реклама

C Персональний продаж

D Збутова логістика

E Мерчендайзинг

3. Демаркетинг має на меті:

A зниження попиту

B стимулювання попиту

C підвищення попиту

D кодування ідеї

E навмисне перекручування повідомлення

4. Фармацевтична фірма розробляє заходи просування лікарських засобів. Сутність маркетингової стратегії просування заключається в:

AІнформуванні, переконанні, спонуканні потенційних клієнтів до очікуваної Фірмою поведінки на ринку

B Інформуванні потенційних клієнтів про товари і послуги

CПереконанні купити товар

D Дій направлених на прийняття покупцями рішення про купівлю товарів

Маркетингові дослідження

1. Які складові аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку за матрицею Ансоффа?

A диверсифікація

B Цілі організації

C Організаційна структура

D постачальники

E споживачі

2. Продаж ЛЗ за допомогою телефону та інтегрованої комп’ютерної програми є:

A електронним бізнесом

B телемаркетингом

C попереднім продажем

D прямим маршрутним продажем

E Ешелонова система розподілу

3. Система маркетингу передбачає вирішення таких завдань:

A збут, реклама, сервіс, продукція

B планування і здійснення збуту

C комплексне вивчення товару

D реалізація певного товару і ринку

E організація виробництва відповідних товарів

4. При дослідженні ринку для отримання даних використовують такі методи як:

A спостереження

B визначення цілей

C постановка проблеми

D експертиза

E розроблення робочого інструменту

5. Фармацевтичне підприємство провело дослідження діяльності конкурентів та цінової кон’юнктури пропонованих ними лікарських засобів. До якого етапу стратегічного планування відносяться зазначені дії?

A Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища

B Інформаційне забезпечення стратегічного планування

C Формулювання місії та візії фармацевтичної організації

D Визначення цілей та завдань фармацевтичної організації

E Нерозуміння важливості повідомлення

6. Фармацевтичний виробник здійснює добір посередників для доведення своїх лікарських засобів до споживача. Що розуміють під кількістю посередників, через яких лікарські засоби проходять на шляху від виробника до споживача?

A Довжину каналу розподілу

B Комбінований розподіл

C Структуру каналу розподілу

D Ширину каналу розподілу

E Ешелонований розподіл

7. Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?

A Персональний продаж

B “Паблік рілейшнз”

C Реклама на телебаченні

D Реклама в періодичних виданнях

E Стимулювання збуту

8. Основне завдання відділу маркетингу фармацевтичної фірми:

A Дослідження фармацевтичного ринку, розробка і планування товарного асортименту, реклама і стимулювання збуту товару

B Пошук та аналіз комерційних пропозицій можливих постачальників, укладання угод, та

контроль за їх виконанням

C Пошук і забезпечення можливих покупців комерційними пропозиціями, укладання угод,

документальне оформлення і поставка товару

D Попереднє відвідування замовника торговим представником фірми, оформлення замовлення з наступною поставкою товару.

E Пошук та аналіз комерційних пропозицій можливих постачальників пошук і

забезпечення можливих покупців

9. Аналіз фармацевтичного “портфеля” фармацевтичне підприємство здійснює за допомогою матриці “Бостон консалтинг груп”. Матриця БКГ використовується для:

A класифікації стратегічних господарських одиниць фірми за їх часткою ринку

стосовно основних конкурентів

B аналізу та оцінки власного потенціалу фармацевтичної фірми

C встановлення зв”язку між рентабельністю фармацевтичного підприємства та його

відносною часткою ринку

D встановлення зв”язку між областю конкуренції та зниженням витрат чи

диференціацією продукції

E для позиціонування свого лікарського засобу на ринку

10. Дослідження ринку, функціональне забезпечення маркетингової діяльності та розроблення комплексу маркетингу це:

A модель маркетингової діяльності

B схема соціального розвитку установи

C пошук мети організації

D діаграма підприємницьких можливостей

E навмисне перекручування повідомлення

11. Розподіл споживачів на групи на осноні різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці це:

A сегментація ринку

B контактні аудиторії

C фальсифікація лікарських засобів

D завоювання лідерства

E розподіл праці в середині організації

12. Комплексне дослідження фармацевтичного ринку передбачає

A позиціонування лікарського засобу на ринку

B маркетингові комунікації

C маркетинговий контроль

D аналіз ринкових можливостей

E цінові стратегії на лікарські засоби

ОЕФ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]