Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крок 2(додаток) 2008 рік..doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Маркетингові інформації

1. Яка із складових не входить до : маркетингової інформаційної системи

A.система побудови та вдосконалення структури управління маркетингом

B.сисмета внутрішньої звітності

C.система зовнішньої поточної маркетингової інформації

D.система маркетингових досліджень

E.аналітична система маркетингу

2. З якою ціллю проводится ринкове тестування нового товару?

A всі відповіді вірні

Bодержання оперативної комерційної інформації

C виявлення реакції ринку на новий товар

D опреділення можливостей використання мереж збуту

E пристосування товару до конкретного ринку

3. Для фарм. підприємств є актуальним володіння своєчасною, точною, достовірною, оперативною інформацією. Потреба в широкій маркетинговій інформації обумовлено тенденціями:

A Всі відповіді вірні

B Переходом фірм із задоволення запросів на задоволення потреб

C Орієнтацію фірм на нецінові методи конкурентної боротьби

D Переходом від мікро- до макромаркетингу

Контроль

1. Фарм. фірма проводить контроль маркетингової діяльності самостійно. Визначіть які показники підлягають першочерговому контролю:

A Об’єм збуту, доходів, прибутку

B Кількість заказів на товари

C Частина ринку конкурентної позиції

D Об’єм затрат на маркетингову діяльність

Збут

1. Фармацевтичне підприємство планує реалізовувати новий лікарський засіб через мережу роздрібних аптек. Який вид каналу розподілу воно при цьому використовує ?

A однорівневвий канал

B канал нульового рівня

C дворівневий канал

D трирівневий канал

E канал нульового рівня або однорівневий канал

2. Комісіонером називають:

A посередник, який продає і купує лікувальні засоби від свого імені, але за певну винагороду за дорученням клієнта

B посередник котрий укладає угоди як правило за дорученням і за рахунок клієнта

C посередний, який реалізує зі свого аптечного складу лікарські засоби у визначеному регіоні і за погодженою з ним ціною

D посередник який перепродує лікарські засоби, куплені у фірми імпортера

E Для виконання платежів третій особі

3. Що являє собою бізнес-план аптеки. Це

A комплексний план розвитку фірми

B план роботи аптеки

C планування аптекою технічних, ресурсних і фінансових можливостей підприємства

D план роботи підприємства

E Планування фармацевтичного маркетингу

4. Бізнес-план фірми розробляється на:

A 3-5 років

B 1-2 роки

C 4 роки

D на весь період існування підприємства

E 1 рік

5. За якими напрямками розробляється бізнес-план:

A План маркетингу, план виробництва продукції і фінансовий план

B Тільки план маркетингу

C План виробництва продукції і фінансовий план

D План виконання робіт і послуг

E План розвитку аптечної мережі

6. Який канал збуту являється найбільш сприятливим для покупця?

A.нульовий

B.вертикальний

C.горизонтальний

D.дворівневий

E.інтенсивний

7. Фірма-виробник при виході на ринок з новим препаратом здійснює вибір каналу розподілу. Який структурний представник каналу розподілу лікарських засобів характеризується можливістю диференціації цін за регіонами, широким охопленням, добрим джерелом маркетингової інформації, але при тому потребує від фармацевтичного підприємства високих складських і транспортних витрат?

A Збутовий філіал

B Відділ збуту

C Дистрибутор

D Дилер

E Консигнатор

8. Фірма-виробник при виході на ринок з новим препаратом здійснює вибір системи розподілу. Як називається продаж лікарських засобів за допомогою телефону та інтегрованої комп’ютерної програми?

A Телемаркетингом

B Електронним бізнесом

C Попереднім продажем

D Прямим маршрутним продажем

E Венселінгом

9. У збутовій діяльності підприємств можуть використовуватись чотири основні логічні схеми продажу:

A Попередній продаж, телемаркетинг, прямий маршрутний продаж, електронний бізнес

B Індивідуальний продаж, маркетинг, прямий продаж, електронний бізнес

C Електронний бізнес, реклама, маркетингові схеми, прямий продаж

D Непрямий продаж, прямий продаж, індивідуальний продаж, реклама

E Індивідуальний продаж, попередній продаж, прямий продаж, телемаркетинг

10. Організаційна структура суб’єкта господарювання, який здійснює оптову реалізацію ліків складається з таких відділів:

A Відділ маркетингу, відділ постачання, відділ збуту, транспортний відділ

B Відділи оптової реалізації, відділ роздрібної реалізації, відділ електронного бізнесу, транспортний відділ

C Відділ прийому, відділ продажу, оперативний відділ, відділ реклами

D Відділ експедиції, приймальний відділ, оптовий відділ, відділ бухгалтерського обліку

E Відділ збуту, відділ реклами, статистичний відділ, транспортний відділ

11. Фармацевтичне підприємство планує реалізовувати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу воно при цьому використовує ?

A дворівневвий канал

B канал нульового рівня

C однорівневий канал

D трирівневий канал

E канал прямого маркетингу

12. Працівник фірми “Дарниця” для стимулювання збуту продукції керувався методом персонального продажу, а саме:

A Методом продажу товару безпосередньо покупцеві

B Методом безкоштовної видачі додаткової кількості товару в разі придбання покупцем необхідної для цього кількості товару;

C Методом застосування “сконто”

D Методом застосування кредитних карток

E Методом розсилання безкоштовних зразків товару.

13. Оберіть вірне визначення. Фізична або юридична особа, яка має свої складські приміщення і за певну винагороду здійснює реалізацію товару власника від імені власника, але за свій рахунок, називається:

A Консигнатор.

B Оптовий агент

C Комісіонер

D Ділер

EБрокер

14. Аптека здійснює оптові закупки засобів санітарії і гігієни. Посередник працює по договору з виробникоми веде операції за його кошт, йому може бути пред’явлене виключне право збуту товарів фірми в певних районах. Назвіть цього посередника.

A Оптовий агент

B Консигнатор

C Комісіонер

D Брокер

E Ділер

15. Аптека закупила таблетки “Цитрамон” безпосередньо у фірми-виробника.

Назвіть канал збуту.

A Прямий

BЗмішаний

C Непрямий

D Прямий і непрямий

E Змішаний і прямий

16. Фармацевтична фірма планує випуск нової продукції, призначеної для широких верств населення. Назвіть тип характеристики, який не описує густоти розпреділення товарів:

A Екстенсивний

BІнтенсивний

C Ексклюзивний

D Селективний

Основні положення фармацевтичного маркетингу

1. До аналітичної функції маркетингу відносять:

A вивчення товару (товарної структури)

B організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій

C організація системи товаропросування

D організація сервісу

E здійснення цілеспрямованої товарної політики

2. Завданнями фармацевтичного маркетингу є

A розроблення цільової політики на лікарські препарати

B дослідження ринку

C дослідження поведінки

D дослідження системи показників

E організація виробництва лікарських засобів

3. Тактика являєтся однією з складових реалізації стратегічного плану. Яке з перелічених визначень тактики являється вірним?

A короткотермінова стратегія, яка узгоджується з загальними довготерміновими планами

B розглядається як кодекс законів организації

Cрозроблений ряд стандартів і критеріїв

D оваписує спосіб дій в конкретній ситуації

4. При дослідженні ринку для одержання даних використовуютьтакі методи як опитування,спостереження, експеримент, панель.Яке з перечислених визначень характеризує експеримент?

Aдослідження, в ході якого повинно бути встановлено як змінення одної або декількох незалежних перемінних впливає на залежну перемінну

B дослідження, направлене на збір даних, які характеризують думку споживачів про конкретний товар

C дослідження, яке характеризуеться невтручанням дослідника в події і дії

D представляє собою багаторазове опитування групи покупців через рівні проміжки часу

E Всі відповіді вірні

5.Яке з перелічених тверджень не відноситься до етапів организації служби маркетингу на підприємстві?

A складанні довготермінових планів маркетингу по різним видам продукції

B розроблення Положення про службу маркетингу

C опреділення задач окремих підрозділів служби маркетингу

D разроблення функціонально-посадових обовязків працівників служби маркетингу

E створення служби маркетингу

6. Який з видів фармацевтичного маркетингу має завдання зменшити надмірний попит через підвищення ціни та припиняє стимулювання попиту?

A Демаркетинг

B Протидіючий маркетинг

C Підтримувальний маркетинг

D Синхромаркетинг

E Ремаркетинг

7. До складових фармацевтичного маркетингу належать комплекси:

A комунікаційний

B інформаційний

C опитувальний

D аналітичний

E диверсифікаційний

8. До функціонального забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств належать

A створення служби маркетингу

B дослідження поведінки споживачів

C формування служби контролю

D маркетинговий контроль

E методи просування лікарських засобів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]