Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крок 2(додаток) 2008 рік..doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Теоретичні основи менеджменту

1. Організаційна форма об’єднання, за якої окрема компанія не має виробничих підприємств, а володіє контрольним пакетом акцій інших компаній, завдяки чому здійснює контроль за їх діяльністю. Об’єднанні підприємства мають юридичну і господарську самостійність, проте вирішення основних питань їх діяльності належить холдинговій фірмі, це:

A холдинг

B трест

C конгломерат

D синдикат

E картель

2. А. Файоль сформулював основні принципи менеджменту. Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика “...формування духу однієї команди, що сприяє гармонії та єдності організації” ?

A корпоративність

B дисципліна

C єдиновладдя

D порядок

E справедливість

3. Методи фармацевтичного менеджменту класифікують за різними ознаками. За характером впливу методи фармацевтичного менеджменту поділяються на:

A економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні

B управлінські, технічні, соціальні, економічні

C фізіологічні, технічні, соціально-гігієнічні, адміністративні

D об’єктивні, суб’єктивні, цілеспрямовані, управлінські

E конкретні, загальні, адміністративні, колегіальні

4. Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів. На чому базується третій етап розвитку менеджменту – побудова систем, орієнтованих на ринок?

A на маркетингових концепціях

B на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів

C на міжособистих відносинах

D на дослідженні моделей

E на використанні теорії систем менеджменту

Документ

1. У закладах фармацевтичного профілю виділені такі типи документообігу: фармацевтичний, науковий і управлінський. Науковий документообіг передбачає руx в організації науково-технічної документації. Які із перечислених документів не відносяться до наукового документообігу:

A фармакопейні статті

B монографії

C патенти

D прейскуранти

E журнали

Сполучні процеси

1. На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищення продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це

A-АСУ

B АРМ

C Windows

D Oracle

E ERP-система

2. Засіб передавання інформації – це складовий елемент комунікаційного процесу. Яку назву він має ?

A канал

B відправник

C повідомлення

D отримувач

E ідея

3. У діловодстві закладів фармацевтичного профілю важливе місце належить роботі з пропозиціями, заявами і скаргами громадян. Заяви і скарги розглядаються у термін до:

A 1 місяця

B 25 днів

C 10 днів

D 2 місяців

E 5 днів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]