Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
33__33__33__33 метод.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Тема 2.2. Вербальні та невербальш засоби самовираження майбутнього педагога. Мовлення вчителя. Мімжа,пашх)міміка,жеспікуляція

Мета: формувати вміння культури та техніки мовлення й голосу оволодіти культурою рухів майбутнього вчителя.

План

 1. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.

 2. Основи мімічної та пантомімічної виразності вчителя.

 3. Технологія підготовки та здійснення розповіді вчителя, вимоги де вчителя-розповідача.

 4. Лекторський конкурс на тему: "Поради В.О.Сухомлинського вчителеві".

 5. Гра на тему "Пори року".

СРТМ

 1. Чому мовлення вчителя є найголовнішим засобом педагогічної праці?

 2. Які функції виконує мовлення вчителя у взаємодії з учнями?

 3. Назвати умови ефективності професійного мовлення вчителя.

 4. Обґрунтувати шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя

 5. Визначити способи самовдосконалення мовлення.

 1. Розкрити сутність техніки застосування вчителем невербальних засобів впливу на школяра.

 2. Які думки К.С.Станіславського лежать в основі внутрішньої її зовнішньої техніки акторської майстерності?

 3. Які вимоги висуваються до міміки та пантоміміки вчителя?

 4. Проаналізувати недоліки вчителів-початківців та визначити шляхи попередження їх.

СРПЗ

 1. Скласти алгоритм розповіді вчителя: обґрунтувати визначену

проблему, гему, мету і над завдання, розробити структуру.

 1. Обрати для розповіді одну з порад В.О.Сухомлинського вчителеві та публічно захистити її актуальність.

 2. Скласти сценарій проведення лекторського конкурсу на тему: "Поради В.О.Сухомлинського вчителеві та сучасність".

 3. Підібрати вправи на розвиток умінь» відображати власне ставлення до дійсності з допомогою не вербальних засобів на усвідомлення невербальної поведінки.

5. Скласти сценарій гри "Пори року".

Література

1. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя: Навч. шос. для студ., викл., вчит. / В.М. Гринькова Х. 1996,- С.27-8.

2. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього; вчителя: теоретичний та методичний аспекти/ - УС.: Основа, 1998.-С. 140-183.

3. Основы педагогического мастерства / ГТод ред. И. А.Зязюна. - М.:

Шросвещение, 1989,-С.85-92: 101-133.

4. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А.Зязюна,-К.: Вища школа, 199-7.- С.57-84.

5. Педагогічна майстерність учителя: Навчальний посібник для студентів, викладачів, учителів /За ред. И.А.Гриньової,- X.: Видавник Шуст АХ, 2000 - С.72-107.

6. Педагогическая гехнология: Учеб. пос/ О.Е. Бельчикова, А.М. Болтова, О.В. Ерофеева. - Бєлгород: Изд-во Белг. госуд. ун-та, 1998.- С.307-329.

Тема 2.3. Майстерність учителя в управлінні собою, основи психотехніки. Розвиток уваги, спостережливості, уяви майбутнього.Вчителя

Мета: формувати такі зміннії психотехніки, як розуміння педагогом конкретної мети та визначення й вибір засобів її досягнення, вибір темпу своєї діяльності, розвиток увага й спостережливості, уяви майбутнього вчителя, оцінки своїх емоцій і управління нміиіи, аналізу і управління фізичним станом свого організму.

План

1. Теоретичні основи майстерності вчителя в управлінні собою, і психотехніки.

2. Діагностика рівня емоційної стабільності й здатності до керування

і психологічним самопочуттям.

3. Виконання вправ на формування умінь психотехніки.

 1. Гра на тему "Екстрасенс".

 2. Моделювання ситуації педагогічної розповіді (розробка програм психологічного настроювання на наступну діяльність).

СРТМ

 1. Для чого потрібно вчителеві оволодівати основами психотехніки

 2. Назвати способи формування вмінь психотехніки: розумні конкретної мети та визначення й вибору засобів її досягнення, вибору темі своєї діяльності, уваги й спостережливості, уяви майбутнього вчителя, оцінки своїх емоцій і управління ними, аналізу та регуляції фізичного стану власної організму.

СРПЗ

 1. Проаналізувати результати діагностики рівня емоційної стабільності й здатності до керування психологічним самопочуттям.

 2. Підібрати вправи на розвиток умінь психотехніки.

 3. Скласти монолог на уяву від імені будь-якого предмету (наприклад від дерева, шкільної дошки, крейди тощо.)

 4. Скласти сценарій гри "Екстрасенс".

 1. Розробити програму психологічного настроювання на наступі діяльність. Продовжити початок розповіді: "Діти, я хочу вам розповісти про . .", "Чи цікаво вам про ..." тощо.

 2. Підібрати приклади педагогічних ситуацій.

Література

 1. Беляев Г.С. Психологическая саморегуляция/ Г.С. Беляв В.С. Лобзин, И.А. Копьілова.- Л., 1983.- С.51-139.

 2. Габдреева Г.Ш. Самоуправление психическим самосостоянием Г.Ш. Габдреева. - Казань, 1981,- С.21-24.

 3. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя: Навч пос. для студ., викл., вчит. / В.М. Гриньова.- X., 1996.- С.58-91.

 4. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить/ Д. Карнегі К., 1992.- С.38-48; 173-182; 187-200.

5. Основи педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. М. ГІросвещение, 1989.- С.92-97.

 1. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А.Зязюна.- К.: Вищ. школа, 1997.-С. 168-177.

 2. Роджерс К. Свобода учиться/ К. Роджерс, Д. Прейберг. - М.: Смысл - 2002.-527 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.