Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4_2014 MARK.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
86.53 Кб
Скачать

7

Заочне відділення

ХДАДМ

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД КУРСОМ

«ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПД, ІО, ДМ

2013-2014 навчальний рік

 1. Сформулюйте креативне резюме для об'єкта дизайну, який Ви проектуєте, керуючись критеріями: конкретність; вимірність; досяжність; реалістичність; можливість контролю в часі.

 2. Сформулюйте креативне резюме для об'єкта дизайну, який Ви проектуєте, у вигляді відповідей на питання: хто, що, де, коли, як і чому?

 3. Сформулюйте марочну пропозицію (лаконічне резюме раціональних і емоційних вигод торговельної марки, що включає в себе цільових споживачів, вигоди, бажані дії і критерії досягнення зазначених вигод) для об'єкта дизайну, який Ви проектуєте.

 4. Опишіть і проаналізуйте алгоритм створення слогана для об'єкта дизайну, що Вами проектується.

 5. Проаналізуйте структуру рекламного тексту Вашого проекту.

 6. Спробуйте довести, чому сучасна споживча культура виступає як комунікативний фільтр.

 7. Прокоментуйте висловлення: «...споживачі здобувають не товари, а досвід і враження, тобто шукають у бренді імідж, нематеріальні вигоди і символізм».

 8. Провести аналіз передпроектної ситуації (на прикладі об’єкту дизайну, який Ви проектуєте).

 9. Сформулюйте основні вимоги до керівника та членів проектної команди по проектуванню об’єкта дизайну.

 10. Проаналізуйте роль маркетингу та дизайну на кожнім з етапів створення продукту (на прикладі об'єкту дизайну, який Ви проектуєте).

 11. Проаналізуйте організаційну структуру створення продукту (на прикладі об’єкту дизайну, що Вами проектується).

 12. Опишіть комплекс просування (промоушн-мікс) для продукту, який Ви проектуєте.

 13. Сформулюйте та опишіть (на прикладі об’єкту дизайну, який Ви проектуєте) принципи коректності у рекламі.

 14. Проаналізуйте (на прикладі об’єкту дизайну, який Ви проектуєте) ефективність реклами.

 15. Знайдіть і опишіть ринкову «нішу» для товару, який Ви проектуєте.

 16. Проаналізуйте, як у Вашому проекті роботі враховані емоційні складові торговельної марки: ідеологічне задоволення, психологічне задоволення, соціологічне задоволення і культурне задоволення.

Питання до заліку з дисципліні «основи маркетингу і менеджменту»

 1. Дайте визначення організації у термінах теорії систем.

 2. Дайте характеристику відомих Вам стратегіям позиціонування.

 3. Дайте характеристику стратегічним задачам, у рішенні яких може брати участь дизайнер на кожнім періоді життєвого циклу продукту.

 4. Опишіть відомі Вам стилі розв’язання конфліктів і доцільність (та специфіку) застосування їх при роботі з командою дизайнерів.

 5. Опишіть відомі Вам стилі керівництва і доцільність (та специфіку) застосування їх при роботі з командою дизайнерів.

 6. Опишіть етапи життєвого циклу товару на ринку (на прикладі проектованого об'єкта дизайну).

 7. Опишіть застосування теореми СПРАВЕДЛИВОСТІ при проектуванні об'єктів дизайну.

 8. Опишіть застосування теореми Томаса при проектуванні об'єктів дизайну.

 9. Опишіть і проаналізуйте відомі Вам методи вироблення творчих ідей.

 10. Опишіть основні принципи командної діяльності при створенні об'єкта дизайну.

 11. Проаналізуйте розходження між маркетинговими дослідженнями й аналізом маркетингу.

 12. Прокоментуйте (з погляду дизайнера й маркетолога) вираження:…»потреб у нас мільйони, а нестатків декілька».

 13. Прокоментуйте висловлення: «…за допомогою споживання товарів під різними торговельними марками покупці прагнуть створювати й підтримувати власні уявлювані образи».

 14. Прокоментуйте висловлення: «…стратегія позиціонування порівнює конкуруючі способи задоволення нестатків і потреб».

 15. Розповісти про основні принципи складання креативного резюме.

 16. Сформулюйте і прокоментуйте 5 (п'ять!) основних, із Вашого погляду, помилок керування командою дизайнерів (або міждисциплінарною групою).

 17. Сформулюйте кілька правил психотерапії неуспішності, що може використовувати керівник проекту.

 18. Сформулюйте основні принципи складання критеріїв оцінки ефективності діяльності дизайнера.

 19. У чому відмінність між ЛІДЕРСТВОМ і КЕРІВНИЦТВОМ?

 20. У чому відмінність сегментування від сегментації?

 21. Хто це «цільова група споживачів»? За якими критеріями можна здійснити вибір такої групи?

 22. Що значить для покупця ЦІНА і ВАРТІСТЬ (прокоментуйте з погляду дизайнера)

 23. Що таке маркетингова програма?

 24. Як Ви розумієте вираження «маркетингове мислення»?

 25. Як протестувати концепцію проекту?

 26. Які критерії сегментування Вам відомі?

 27. Які методи маркетингових досліджень реально може застосувати студент-дизайнер при роботі над курсовим або дипломним проектом? Які НЕ може, і чому?

 28. Яку специфічну потребу задовольняє Ваш товар (об'єкт дизайну, який Ви проектуєте)?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.