Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

За кількістю типів виробів, що збираються (оброблюються) на пл :

- однопредметні; - . багатопредметні.

  1. За ступенем механізації технологічних операцій :

-механізовані; - комплексно-механізовані; - напівавтоматичні; - автоматичні.

ІІІ. За ступенем синхронізації операцій :

  1. безперервно-потокові – повна синхронізація операцій, тобто всі операції мають однакову тривалість, тому проходження деталей від першого до останнього робочого місця не переривається, простої виключені;

  2. преривно-потокові – можливі періодичні простої на окремих робочих місцях.

ІV. За ритмом відрізняють :

  1. З регламентованим ритмом, тобто швидкість конвеєра узгоджується з тривалістю виконання операції, використовується на безперервно-потокових лініях;

  2. З вільним ритмом – використовуються на преривно-потокових, де швидкість підтримується самими робочими, а не регламентована.

V. За об’єктом охоплення відрізняють :

  1. дільничні;

  2. цехові;

  3. загально-заводські, наскрізні.

Основні параметри потокових ліній:

1. Такт потоку – інтервал часу, за який здійснюється випуск деталей, які слідують одна за одною (виробів). Такт показує кількість часу, необхідну для випуску одиниці виробу.

т = F д * 60 / N, хвилини ( 1 )

В свою чергу : F д - дійсний фонд часу роботи потокової лінії в годинах ( за рік, місяць, добу). Взагалі, F д = F н * n зм * ( 1 – К п / 100 ),

де F н - номінальний фонд часу роботи потокової лінії, який обчислюється, як

F н = F календ – ( вихідні + святкові ) ;

n зм - кількість робочих змін на підприємстві;

К п - коефіцієнт планових втрат робочого часу потокової лінії через простої на профілактичні роботи, у капітальному ремонті ( 3 – 8 % );

N - виробнича програма випуску виробів ( за рік, місяць, добу ), нат одиниці.

2. Ритм потоку – інтервал часу між черговими випусками транспортних партій виробів.

R = τ * n, хвилини ( 2 )

де n - кількість деталей в транспортній партії. При поштучній передачі : R = τ

3. Темп роботи потокової лінії – величина, яка є оберненою до такту, вона показує кількість виробів, що випускаються за одиницю часу, наприклад, за годину.

T = 60 / τ, виробів / годину ( 3 )

4. Необхідна (розрахункова) кількість робочих місць.

Q р = t шт / τ, робоч. місць ( 4 )

де t шт - штучний час для даної операції (хвилин)

5. Ступінь завантаження робочого місця.

η = Q р / Q пр * 100 % ( 5 )

де Q р - розрахункова кількість робочих місць.

Q пр - прийнята кількість робочих місць, одержана шляхом округлення Q р в більший бік.

6. Швидкість конвеєру.

V = L 0 / τ , м / хвил ( 6 )

де L 0 - крок конвеєру, тобто відстань між двома робочими місцями.

7. Довжина конвеєру : L = L 0 * Q пр, м ( 7 )

  1. Чисельність основних робочих на поточній лінії.

Ч осн. роб = Q пр * n зм * К яв, чол ( 8 )

де К ЯВ - коефіцієнт приведення явочної чисельності до спискової ( 1.1…1.2 ).

Існують такі способи синхронізації, тобто узгодження різної тривалості технологічних операцій у часі:

1. Якщо час операції більше такту і кратний йому то операцію розділяють на кілька складових операцій і кожну закріплюють за окремим робочим місцем. Наприклад :

2. Якщо час операції не дорівнює і не кратний такту, то операції, які ідуть послідовно, з‘єднуються в одну, час якої повинен приблизно дорівнювати або бути кратним такту.

Н априклад :

Розглянемо приклад застосування способів синхронізації та розрахунків основних параметрів поточної лінії.

Задача : N = 80 000 вир., Fн = 305 роб.дн * 7 год, n зм = 2, Кп = 8% Lo = 1,8 м,

Т1 = 2,9 хвил, Т2_= 9 хвил, Т3 = 5,9 хвил.

З найти всі параметри поточної лінії.

№ опер

Синхронізація

Кількість роб.місць

, %

Q p

Q np

1.

2.

3.

T 1 = 2,9`

T 2 = 9`

T 3 = 5,9`

 1 

 3 

 2 

1

3

2

97

100

97

Разом :

5,94

6

98

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]