Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Макроекономічні показники України за підсумками 2011 року

Станом на 1 січня 2012 року чисельність населення України становила 45 633,6 тис.чол. При цьому міське населення складало 31 380.9 тис.чол (68.7%), а сільське – 14 252.7 тис.чол (31.3%) .З початку року ця цифра скоротилася на 144.9 тис.чол ( -3.1 на 1000) .

Економіка України за ВВП по ПКС (Паритет Купівельної Спроможності – співвідношення між валютами двох країн на основі їх купівельної спроможності відносно певного набору товарів та послуг) за 2011 рік посідає 131 місце в світі. Розмір ВВП на душу населення – 7 200 доларів. Зріст ВВП в 2011 році склав 5.2 %. Борг України на 1 травня 2012 року становить 36 % від ВВП ( сукупний борг держави та бізнесу). Найбільш розвинуті в економічному відношенні є промислові регіони – Донбас (Донецька та Луганська область), Дніпропетровська та Запорізька область, а також міста Київ, Харків, Одеса та Львів. Західна Україна традиційно більш аграрний регіон.

Статті експорту – чорні та кольорові метали, паливо та нафтопродукти, хімікати, харчові продукти, транспортне обладнання. Партнери з експорту – Росія ( 21,1%), Туреччина (5,3%), Китай (3,8%).

Статті імпорту - машини та обладнання, хімікати. Партнери з імпорту – Росія (28%), Німеччина (98,6%), Китай ( 6,1%), Казахстан (4,9%), Польща ( 4,9%).

Населення за межею бідності – 35 %. Економічно активне населення – 22.15 млн.чол. Зайнятість населення по секторах: сільське господарство – 16%, промисловість – 27%, сфера послуг – 57%.

Очевидними є диспропорції в економіці України, бо саме промислове виробництво - одна з найголовніших ланок національної економіки, яка забезпечує життєві інтереси країни, її економічну безпеку, соціальний та культурний рівень життя народу.

Тим не менш у промисловому виробництві України створюється близько 50 % ВВП.

Промисловість є активним агентом зовнішньої торгівлі України. Частка валового випуску промислової продукції в експортно-імпортному обороті країни дорівнює майже 80 % , завдяки чому країна отримує близько 2/3 валютних надходжень.

Структура промисловості України сформувалася під впливом природних та економіко-організаційних передумов розвитку продуктивних сил.

 

 

При характеристиці промисловості виділяють наукомісткі, високотехнологічні галузі, які визначають науково-технічний розвиток країни; матеріало-, енерго- та трудомісткі галузі.

Коротка характеристика галузей структури промисловості Вугільна промисловість видобуває кам”яне та буре вугілля.

Металургіячорна та кольорова металургія, коксохімія, трубопрокатне виробництво. Продукція чорної металургії становить майже половину експорту важкої промисловості.

Хімічна промисловість працює в єдиному комплексі з металургією, використовуючи побічні продукти металургії та коксової промисловості для виробництва азотних добрив лаків, фарб, медикаментів. Нафта та газ використовуються для виробництва синтетичних волокон та каучуку.

Лісовиробничий комплекс України охоплює лісову, деревообробну, целюлозно-паперову та лісохімічну галузі. Лісові ресурси України займають 14,3 %.території (Карпати + Полісся = 90% лісозаготівлі та гори Криму). Лісові масиви виснажені жорсткою експлуатацією. Значна кількість лісу ввозиться з-за кордону. Проблеми галузі пов’язано з раціональним використанням відходів, відтворенням лісу, покращанням екологічної ситуації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]