Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Основні види ринкових цін

 1. Ціна базисна – встановлюється для одиниці товару основного сорту чи найбільш відомої марки. Її якісні характеристики вважаються за базисні, а подальші переговори про конкретний товар схожої назви передбачають наявність надбавок або знижок за відповідно вищу або нижчу якість.

 2. Ціна номінальна ( або довідкова )- публікується в періодичних виданнях : економічні газети, журнали; прайси, біржові бюлетені, каталоги тощо. Ця ціна звичайно розраховується як середня арифметична по фактично укладених угодах, вона є довідковою, тобто орієнтиром для укладання інших угод.

 3. Ціна початкова і продажна - встановлена власником ціна на запропоновану до торгу партію товару та відповідно кінцева ціна, за яку покупець отримує товар.

 4. Ціна тверда - встановлюється в момент підписання контракту і не змінюється протягом його дії.

 5. Ціна змінна - встановлюється на вироби з тривалим строком виготовлення або на тривалий строк контракту.

 6. Ціна фактурна - визначається в рахунку-фактурі на товар, вона включає витрати на перевезення товару, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування, різні збори тощо.

 7. Ціна комерційна – встановлюється на товари, що реалізуються в комерційних магазинах.

 8. Ціна зовнішньоторговельна – ціна на експортні та імпортні товари, рівень якої формується на світовому ринку.

 9. Ціна демпінгова – штучно занижена ціна товару, застосовується як засіб витиснення конкурентів з ринку.

 10. Розрахункова внутрішньофірмова ціна ( трансфертна ) – застосовується при розрахунках між материнською та дочірніми компаніями, закордонними філіями між собою.

11. Ціна франко . Диференціація цін залежно від того, хто - продавець або покупець - бере на себе транспортні витрати, розрізняється по виду " франко ". Термін «франко» (італ. - вільний ) показує, до якого пункту на шляху просування товару від продавця до покупця постачальник відшкодовує транспортні витрати. Наприклад, “ франко-склад продавця “ означає, що усі витрати з доставки несе покупець, а “ франко-склад споживача “- усі витрати оплачуються продавцем .

Система знижок

На практиці фірми, як правило, створюють цілу систему ціноутворення, що пояснюється розходженням в попиті за географічною ознакою, вимогами конкретних сегментів ринку, різними обсягами замовлень, графіками постачань, гарантіями тощо.

НАДБАВКА ДО ЦІНИ – встановлюється залежно від особливих вимог покупця, зокрема, при виконанні індивідуального, спеціального замовлення, за підвищену якість товару, надання додаткових послуг, розстрочення платежу тощо.

Надзвичайно корисним і гнучким інструментом маркетингової політики фірми є система знижок із цін. Ціни, що публікуються, носять переважно довідковий характер і досить часто істотно відхиляються від тих, що фактично сплачуються покупцем унаслідок широкого застосування системи спеціальних знижок (discount )- дисконт.

Розмір знижок залежить від характеру угоди, умов постачання і сплати, взаємовідносин із покупцями і від кон'юнктури ринку в момент укладання угоди. В даний час у практиці міжнародної торгівлі використовуються біля 20 різних видів знижок.

Розглянемо основні види знижок.

 1. Замасковані знижки - саме до такого роду знижок можна віднести організацію фірмою-виробником реклами своєї продукції з указівкою списку торгових фірм, що цією продукцією торгують. Тим самим фірма - виробник реально заощаджує кошти своїх дилерів на рекламу ними своїх торгових назв, що по економічній природі рівнозначно наданню їм додаткової знижки.

 2. Знижка за сплату готівкою - « сконто » (cash discount) - надається у тих випадках, коли довідкова ціна передбачає короткостроковий кредит, а покупець згодний оплатити готівкою. Ця знижка звичайно складає 2 - 3% довідкової ціни або відповідає розміру позичкового відсотка на фінансовому ринку.

 3. Знижка за обсяг товару, що купується або Прогресивна знижка (progressive discount) - зменшення ціни для покупців, що закуповують великі кількості аналогічного товару. Звичайно знижка встановлюється у відсотках до загальної вартості, наприклад, 10% знижка при замовленні понад 1 000 штук. Знижки такого роду можуть служити для споживача стимулом робити закупівлі в одного продавця.

 4. Дилерська знижка (dealer discount) даються виробниками своїм постійним представникам або посередникам по збуту, у тому числі і закордонним. Дилерські знижки складають у середньому 15 – 30 % роздрібної ціни. Ці знижки мають покривати витрати дилерів на продаж, сервіс і забезпечувати їм певний прибуток.

 5. Спеціальні знижки (extra discount) даються привілейованим покупцям, у замовленнях яких особливо зацікавлені продавці. До категорії спеціальних знижок відносяться також знижка на спробні партії і замовлення (discount for a trial lot), що мають метою зацікавити покупця, і знижки за регулярність або постійність замовлень (discount for a regular purchases), за допомогою яких виробники прагнуть утримати постійну клієнтуру. Розмір цих знижок є комерційною таємницею, але є припущення, що це 5 – 8 %.

 6. Знижка за позасезонну покупку - зниження стандартної продажної ціни, що гарантується покупцю, якщо він набуде товарів сезонного попиту поза періодом року, для якого вони призначені. Це забезпечує прискорення оборотності активів і дозволяє виготовлювачам сезонних товарів знижувати сезонні коливання завантаження своїх виробничих потужностей. Логіка знижок за позасезонну покупку вимагає їхньої диференціації в часі: чим раніше до початку сезону купується товар, тим більшим повинний бути розмір знижки.

 7. Знижки при комплексній закупівлі товарів. Багато фірм, що продають товари , які взаємно доповнюють один одного, використовують особливий тип знижок для заохочення покупців до комплексної закупівлі ( копіювальна техніка + папір, або ПК + програмне забезпечення до нього ). Логіка такої знижки є в тому, що ціна кожного з товарів у складі набору виявляється нижче, чим при ізольованій покупці, нехай навіть у тій самій фірмі.

 8. Сервісні знижки. Значна частина промислової продукції потребує технічного обслуговування в період експлуатації. На жаль, багато виробників недооцінюють значимість цього чинника в боротьбі за ринок: їм простіше надати сервісну знижку, ніж створити і підтримувати ефективну сервісну мережу, що вимагає значних інвестицій і зусиль.

 9. Знижки для "вірних" або престижних покупців – це особливий тип знижок, що зустрічається в комерційній практиці. Такі знижки, як видно із самої їхньої назви, даються покупцям, які:

 • або регулярно здійснюють закупівлі в даній фірмі протягом тривалого періоду часу;

 • або відносяться до категорії «престижних», що дозволяє використовувати факт покупки ними даного товару для його реклами.

 1. Клубні знижки. У світі існує багато національних і міжнародних дисконтних клубів, що дають своїм членам «клубні цінові знижки» на послуги і товари.

Національні і міжнародні клуби продають ліцензію підприємствам сфери послуг і магазинам, що зобов'язуються надавати цінові знижки членам клуба. Особливо такі знижки поширені на перевезення, оренду автомашин, готельні і ресторанні послуги, страховку. Для членів клубів існують мережі магазинів, що торгують із знижками промисловими й іншими товарами повсякденного попиту. По пред'явленні картки член клуба при покупці одержує знижку в ціні від 10 до 50 і більш відсотків.

 1. Знижки з обліком міжкультурних комунікацій. В деяких східних країнах у ході торгових переговорів вважається справою честі досягти великої знижки з ціни пропозиції. Оскільки цей факт відомий у маркетинговому і торговому середовищі, то деякі компанії вважають за необхідне попередньо штучно завищити ціни на очікуваний відсоток, а надалі представити його обговореною в контракті знижкою.

Ще приклад: на автомобільному ринку продаються автомобілі однієї фірми в різних виконаннях, з огляду на те, що покупці можуть бути різного соціального статусу, а також проживати в місті або в сільській місцевості. Звідси різні вимоги до автомобіля.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]