Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать
 1. Принцип історичного реалізму

Правильний аналіз економічних процесів та явищ у будь-якій країні неможливий без урахування конкретних історичних обставин відповідного проміжку часу. Наприклад , неможливо описати просто “ стан економіки України “, бо з історичної точки зору існує декілька періодів “ економіки України “ : скіфських часів, гетьманський період, більшовицька та, нарешті, незалежна Україна.

Тема 1 національна економіка україни. Підприємство в сучасній системі господарювання

 1. Сутність національної економіки країни. Поняття галузі.

 2. Поняття підприємства та етапи його створення.

 3. Класифікація підприємств за різними ознаками.

4. Акціонерне товариство. Характеристика видів акцій. Дивіденд.

1. !!!! Національна економіка України - це сукупність галузей та видів виробництва, продукція яких задовольняє потреби людей. За створенням сукупного суспільного продукту економіка поділяється на сферу матеріального виробництва і нематеріальну ( невиробничу ) сферу.

Загальний поділ праці призвів до виділення у сфері матеріального виробництва таких галузей :

 • промисловість;

 • сільське господарство;

 • транспорт ( у виробничій сфері );

 • будівництво ;

 • торгівля тощо.

Невиробнича сфера - сфера, яка споживає національний дохід. До неї входять :

 • заклади державної безпеки і оборони; всі міністерства;

 • судові, юридичні і митні служби;

 • заклади охорони здоров’я та освіти;

 • банкові установи, страхові компанії тощо.

У невиробничій сфері зайнято більше третини робочої сили країни, приблизно 43 % основних фондів, біля 30 % всіх капітальних вкладень. Характерною є дуже велика питома вага жіночої праці – приблизно 70 %.

!!!! Промисловість є основною ланкою національної економіки. Провідна роль промисловості пояснюється такими причинами :

- саме промисловість виробляє товари, які є основою добробуту народу;

- промисловість впроваджує сучасні досягнення науково-технічного прогресу в усі інші галузі;

- промисловість є основою обороноздатності країни.

!!!! Галузь промисловості - це якісно однорідна сукупність підприємств різних форм власності, що поєднуються за такими схожими ознаками :

 • сировинна база;

 • технологія та обладнання;

 • спеціально підготовлені кадри;

 • і як результат – однорідна готова продукція.

Всі галузі поділяються на ті, що відносяться до групи А – виготовлення засобів виробництва, наприклад, машинобудування і металообробка “. Продукція галузей групи А призначена в основному для виробничого споживання.

Підприємства, які виготовляють предмети споживання, відносяться до групи Б. Наприклад, целюлозно-паперова, кондитерська, легка промисловість тощо. Продукція цієї групи призначена як для особистого споживання ( одяг ), так і для виробничого ( робочий одяг ) .

Цікавим є питання про пропорційність відношення між обсягами продукції груп А і Б. Очевидно, оптимальним є співвідношення груп А і Б, приблизно 55 : 45 або ж 60 : 40. Треба мати на увазі, що продукція групи А дає технічну базу розвитку галузей групи Б. Тому частка продукції групи А повинна трохи перевищувати частку групи Б.

Всі галузі, незалежно від поділу на групи А і Б, за характером впливу на предмет праці діляться на : добувні; обробні.

За структурою затрат на:

 • трудомісткі; матеріаломісткі; фондомісткі; енерго-і паливомісткі.

За часом роботи протягом року :

 • сезонні ; несезонні.

Галузеву структуру промисловості характеризують кількісне співвідношення між окремими галузями і певні виробничі зв’язки між ними.

Структура окремої галузі визначається кількістю підприємстві, у тому числі великих, і питомою вагою продукції окремих підприємств у загальному обсязі випуску продукції галузі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]