Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Тема 9 : регулювання, прогнозування та планування діяльності

1. Державне економічне регулювання діяльності підприємства.

 1. Прогнозування розвитку підприємства.

1. Одною з головних функцій будь-якої держави є функція регулювання економіки, тобто ступінь втручання держави в процеси формування стратегії і тактики розвитку народного господарства в цілому та його окремих ланок – підприємств.

Метою державного регулювання є досягнення найбільш ефективного економічного, соціального, наукового та культурного розвитку країни. Таке регулювання здійснюється як економічними, так і адміністративними методами. Їх слід органічно поєднувати.

Основні принципи державного регулювання економіки :

 • Мінімальне втручання державних органів у економічні процеси ( виконання ними лише тих функцій, які не можуть виконувати самі підприємства );

 • Вплив владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою законодавчих нормативів та економічних регуляторів.

Зазначені методи і принципи знаходять відображення у таких функціях держави :

 1. Створення правової бази.

 2. Визначення глобальної стратегії розвитку країни.

 3. Регулювання інноваційних процесів та інвестиційної діяльності : саме науково-технічні та організаційні інновації, як локомотиви, тягнуть за собою модернізацію та перебудову всієї економіки.

 4. Перерозподіл консолідованих ( централізованих ) доходів і ресурсів, стабілізація економіки і соціальний захист населення : встановлення мінімальної зарплати і пенсії; допомога соціально незахищеним громадянам ( багатодітним сім’ям, безробітним тощо ); регулювання цін; забезпечення функціонування на належному рівні освіти, науки, культури, збройних сил тощо.

 5. Моніторинг і регулювання процесів охорони і відтворення навколишнього природного середовища.

2. Прогноз ( гр. “ передбачення ” ) – це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому. Прогнозування розвитку підприємства – це наукове обгрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану у майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.

Принципи прогнозування :

- Цілеспрямованість - Системність - Наукова обгрунтованість

- Багаторівневий опис об’єкту як складного явища - Інформаційна єдність

- Альтернативність – можливість розвитку за умови різних обставин.

Можливі методи прогнозування :

 1. Фактографічні методи прогнозування базуються на використанні фактичних матеріалів, які детально характеризують зміни показників об’єкта прогнозування. Ці методи поділяються на :

метод екстраполяції – один з основних методів. Його сутність полягає в поширенні закономірностей розвитку об’єкта у минулому на його майбутнє.

методи кореляційних моделей полягає в пошуку математичних формул, які характеризують статистичний зв’язок одного показника з іншим ( парна кореляція ) або з групою інших ( множинна кореляція ).

 1. Евристичні методи прогнозування передбачають використання логічних прийомів і методів досліджень. Ці методи поділяють на інтуїтивні та аналітичні.

До інтуїтивних відносять :

метод експертних оцінок – в його основу покладено спосіб збирання необхідної інформації переважно шляхом анкетування. При цьому експертна оцінка об’єкта прогнозування може бути індивідуальною або груповою, тобто одержаною від групи експертів.

метод “ мозкової атаки ” є різновидом методу групових експертних оцінок і полягає у творчій співпраці певної групи експертів способом проведення дискусії ( “ мозкової атаки ” ). Учасники такої дискусії мають дотримуватися двох правил поведінки :

 • не допускати критики та негативних коментарів щодо міркувань опонентів;

 • не заперечувати нової ідеї, якою б абсурдною вона не видавалася.

До аналітичних методів відносять :

метод морфологічного аналізу, який грунтується на використанні комбінаторики, тобто дослідження всіх можливих варіантів, виходячи із закономірностей побудови ( морфології ) об’єкта прогнозування.

метод побудови “ дерева цілей ” дозволяє поділяти основні завдання на підзавдання і створення системи “ виважених ” за експертними оцінками зв’язків. Цей метод широко використовує теорію графів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]