Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Programa_dlya_pedkoledzhaLyudina_v_suchasnomu_s...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
327.68 Кб
Скачать

33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Людина в сучасному соціумі

викладач Москаленко О.А.

для спеціальності:

6.010100 «Соціальна педагогіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Людина в сучасному соціумі

Викладач Москаленко О.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

_________________________О.Б. Жильцов

«_____»_______________________ 2011 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою Університетського коледжу КУ імені Бориса Грінченка,

протокол № ___ від «__»_______2012 р.

Голова

методради________М.В.Сорока

Робоча навчальна програма Людина в сучасному соціумі для спеціальностей:

6.010100 «Соціальна педагогіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

УХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії викладачів

суспільних дисциплін,

протокол № від 28 серпня 2012 р.

голова циклової комісії________ Н.К.Бурдіна

Київ 2012

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Сутність та становлення людини.

. . . . . . . . . . . . . . . . …………………... . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . .. .

Змістовий модуль ІІ. Людина в різних аспектах сучасного соціуму . . . . . . . .. ……. . . . ……………………………………. . . . . ……... . . . . . . .

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Людина в сучасному соціумі» . . . ………… . . . . . .

V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . .

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ХІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

7

8

10

11

13

14

17

22

23

27

30

31

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]