Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ProgramaIUK_2011_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
340.99 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія) 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія. Переклад

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту лідерства

та соціальних наук

Протокол № ___ від ____________ 20__ р.

Вчений секретар_________С.В. Виноградов

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія) 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія (переклад)

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри історії України і методики навчання

Протокол № ____ від ____________ 20__ р.

Завідувач кафедри__________А.Л. Зінченко

Київ 2011

Укладачі:

  • Іванюк Олег Леонідович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

  • Ковальов Євген Аркадійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензенти:

  • Зінченко Арсен Леонідович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

  • Виноградов Степан Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

5

Структура програми

6

Тематичний план

8

Програма

9

Навчально-методична карта дисципліни

15

Карта самостійної роботи

18

Індивідуальна навчально-дослідна робота

19

Система поточного і підсумкового контролю

21

Перелік рекомендованої літератури

22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]