Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

9.2.2 Підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється на основі поточного та екзаменаційного контролю за 100 бальною шкалою:

поточний контроль максимум 20 балів,

екзаменаційний контроль максимум 100 балів.

Оцінювання знань студентів за результатами іспиту здійснюється за 100 бальною системою. Отримані на іспиті бали додаються до балів за поточне оцінювання, але максимальна кількість балів не може перевищувати 100 балів.

Зразок екзаменаційного білета.

Екзаменаційний білет включає 10 питань (кожне завдання оцінюється за 10 бальною шкалою):

теоретичні питання

3

Задачі

4

тестові завдання*

3

* тестове завдання складається із 5 тестів

Орієнтовний екземпляр екзаменаційного білета.

 1. Основні критерії вибору організаційно – правової форми бізнесу: розгорнута характеристика

 2. Мета та завдання реорганізації підприємств.

 3. Value-Based Management: менеджмент на базі управління вартістю підприємства

 4. Тестове завдання.

Питання 1. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з іноземними інвестиціями в Україні?

 1. акціонерне товариство;

 2. постійне представництво іноземної фірми;

 3. товариство з обмеженою відповідальністю;

 4. філія іноземної фірми;

 5. приватне підприємство.

Питання 2. До основних критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:

 1. мінімальний обсяг статутного капіталу;

 2. мінімізація дивідендних виплат;

 3. законодавчі вимоги щодо виду діяльності;

 4. мінімізація оподаткування;

 5. рівень відповідальності власників.

Питання 3. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають:

 1. лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 5. в межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Питання 4. Акціонери ВАТ відповідають за зобов’язаннями товариства:

 1. лише в межах належних їм акцій;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 5. в межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Питання 5. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства:

 1. лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 1. Тестове завдання.

питання 1. Операційний Cash-Flow характеризує:

 1. величину чистого грошового потоку від основної діяльності, що залишається на підприємстві;

 2. величину чистого прибутку підприємства;

 3. величину вхідних грошових потоків підприємства;

 4. обсяг реалізації продукції;

 5. величину чистого прибутку та амортизацію;

питання 2. Показник Cash-flow характеризує:

 1. здатність підприємства фінансувати інвестиції;

 2. структуру капіталу підприємства;

 3. можливості підприємства погашати фінансову заборгованість;

 4. наявність у підприємства робочого капіталу;

 5. наявність коштів для виплати дивідендів.

питання 3. Які з показників враховуються для розрахунку операційного Cash-flow прямим методом:

 1. приріст забезпечень;

 2. грошові надходження від реалізації продукції;

 3. чистий прибуток від операційної діяльності;

 4. приріст (зменшення) оборотних активів без врахування грошових коштів та їх еквівалентів;

 5. амортизаційні відрахування.

питання 4. Для розрахунку операційного Cash-flow непрямим методом враховуються:

 1. грошові видатки на придбання необоротних активів.

 2. грошові видатки на оплату сировини та матеріалів;

 3. чистий прибуток від операційної діяльності;

 4. витрати на операційну діяльность, пов’язані із виплатою грошових коштів;

 5. приріст (зменшення) оборотних активів без врахування грошових коштів та їх еквівалентів;

питання 5. Для розрахунку Free Cash-flow використовуються такі показники:

 1. величина операційного Cash-flow;

 2. надходження власного капіталу;

 3. обсяг інвестицій в необоротні активи;

 4. доходів (збиток) від фінансової діяльності;

 5. доходи (збитки) від інвестиційної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]