Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

9.2. Підсумковий контроль знань студентів

9.2.1 Підсумковий контроль знань студентів денної і вечірньої форми навчання

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється на основі поточного та екзаменаційного контролю за 100 бальною шкалою:

поточний контроль максимум 50 балів,

екзаменаційний контроль максимум 60 балів.

Оцінювання знань студентів за результатами іспиту здійснюється за 60 бальною системою. Отримані на іспиті бали додаються до балів за поточне оцінювання, але максимальна кількість балів не може перевищувати 100 балів.

Загальна оцінка по підсумковому контролю за 100 бальною шкалою переводиться у традиційну 4 бальну систему. До екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами, у заліковій книжці лише за 5 бальною системою.

3.1. Зразок екзаменаційного білета.

Екзаменаційний білет включає 6 запитань (кожне завдання оцінюється за 10 бальною шкалою):

теоретичні питання

2

Задачі

3

тестові завдання*

1

* тестове завдання складається із 5 тестів

Орієнтовний екземпляр екзаменаційного білета.

 1. Приховане самофінансування.

 2. Мета та завдання реорганізації підприємств.

 3. Тестове завдання.

Питання 1. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з іноземними інвестиціями в Україні?

 1. акціонерне товариство;

 2. постійне представництво іноземної фірми;

 3. товариство з обмеженою відповідальністю;

 4. філія іноземної фірми;

 5. приватне підприємство.

Питання 2. До основних критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:

 1. мінімальний обсяг статутного капіталу;

 2. мінімізація дивідендних виплат;

 3. законодавчі вимоги щодо виду діяльності;

 4. мінімізація оподаткування;

 5. рівень відповідальності власників.

Питання 3. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають:

 1. лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 5. в межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Питання 4. Акціонери ВАТ відповідають за зобов’язаннями товариства:

 1. лише в межах належних їм акцій;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 5. в межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Питання 5. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства:

 1. лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

 2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

 3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

 4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 5. в межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

 1. Статутний фонд підприємства становить 1000 тис. грн. Номінальна вартість акцій – 8 грн. Біржовий курс акцій 16 грн. Потреба підприємства у додаткових фінансових ресурсах складає 160 тис. грн. Визначте джерела покриття потреби підприємства у капіталі при проведенні додаткової емісії акцій за таких варіантів курсу емісії: (1) 5 грн.; (2) 8 грн.; (3) 12 грн.; (4) 16 грн.

 2. 1 лютого підприємство за поставлену продукцію отримало від покупця вексель номіналом 120 000 грн. із строком погашення 1 вересня цього ж року. Підприємство для покриття потреби в оборотному капіталі у розмірі 175 000 грн. 1 липня облікувало вексель у комерційному банку, який обслуговує дане підприємство. Розрахуйте розмір плати комерційному банку за надану послугу (ставка дисконту – 42% річних). Визначте суму банківського кредиту, який підприємство має отримати для повного покриття потреби в оборотному капіталі.

 3. Оцінити доцільність вкладання коштів в окремі акції використовуючи правило прийняття рішень за САРМ за таких даних:

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність

11%

12%

14%

2. Бета-коефіцієнт

0,9

1,5

1,3

3. Середня доходність диверсифікованого портфеля інвестицій (rM)

10%

10%

10%

4. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і)

6%

6%

6%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]