Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра стратегії підприємств

Затверджено

Вченою радою університету

Протокол №_9__ від __24.05._2012 р.

Вчений секретар__________ О.Ю. Паценко

Робоча навчальна програма

дисципліни “ФАХОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (НАУКОВИЙ СЕМІНАР+КУРСОВА РОБОТА+ТРЕНІНГ)”

для всіх форм навчання підготовки за напрямом “Економіка підприємства”

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри стратегії підприємств

Протокол № _10_ від __8 травня 2012 р.

Зав. кафедри _____________ А.П. Наливайко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ______________________ А.Д. Жданович

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________ Т.В. Гуть

Київ КНЕУ 2012

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

РОЗДІЛ 1.

НАУКОВИЙ СЕМІНАР. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Заняття 1.

Семінар «Наукові дослідження в економіці»

Мета заняття – формування уявлення студента про проблематику НДР на прикінцевому етапі підготовки бакалавра з економіки підприємства, а також її мету і завдання; формування системного структурованого уявлення щодо основних характеристик наукового дослідження.

Питання для обговорення

 1. Наука та структура наукових знань. Онтологія, гносеологія, аксіологія, праксеологія як розділи науки.

 2. Методологія дослідження: наукові основи, принципи та інструментарій.

 3. Наукова гіпотеза: процес побудови і перевірки.

 4. Економіка як наука: відповідність критеріям науковості.

 5. Зміст науково-дослідницької функції сучасного фахівця. Професійні та науково-дослідні компетенції бакалавра з економіки.

Питання для дискусій

 1. Креативне мислення – це природна здатність чи набуті навички?

 2. Що престижніше для економіста – дослідника: по-новому розв’язати існуючу проблему чи поставити нову?

Домашнє завдання

Підготовка до семінарського заняття 2 «Методологія економічних досліджень», опрацювання теоретичного матеріалу.

Методичні поради щодо синхронізації підготовки

до семінарських занять і виконання курсової роботи (наукового есе)

 1. Сформуйте власне уявлення про актуальний напрям Ваших досліджень.

 2. Спробуйте самостійно сформулювати декілька варіантів теми курсової роботи-есе в межах обраного Вами напряму досліджень.

 3. Узгодьте формулювання теми та зміст Вашого наукового есе з науковим керівником.

Заняття 2

Семінар «Методологія економічних досліджень»

Мета заняття – усвідомлення студентом можливостей використання теоретичних і емпіричних методів дослідження в межах економічного наукового пошуку.

Питання для обговорення

 1. Наукові можливості функціонально-механістичного підходу в економіці.

 2. Методологія системної парадигми економічних досліджень та особливості її сучасного використання.

 3. Синергетична методологія: переваги і обмеження.

Питання для дискусій

 1. Чи може вважатись науковим результатом спростована гіпотеза?

 2. “Якщо б трансакційні витрати були нульовими, фірми не виникали б” (за Р.Г. Коузом) – це гіпотеза чи реальний факт?

 3. Співвідношення понять: методологія, методика, метод, інструментарій.

Домашнє завдання

Підготовка до семінарського заняття 3. Студентам (за бажанням, але не більше, ніж 5-м особам) пропонується виконати вибіркові індивідуальні завдання «Гіпотези в економічній науці» та «Аналіз досліджень, за які присуджено Нобелівські премії з економіки».

Пропонується кожному студенту, який виконуватиме завдання «Гіпотези в економічній наці», здійснювати дослідження однієї гіпотези, що була запропонована у будь-який час (доцільно використати історичний підхід) та певним чином вплинула на подальший розвиток економічної науки. Схема пошуку:

  1. Зміст та предметна галузь наукової економічної гіпотези.

  2. Порядок верифікації.

  3. Розвиток запропонованої гіпотези в економічній науці.

Студентам, які виконуватимуть завдання «Аналіз досліджень, за які присуджено Нобелівські премії з економіки» рекомендується спрямовувати пошук на з‘ясування таких питань:

  1. За які саме здобутки та вирішення яких завдань в економіці науковцю присуджено Нобелевську премію?

  2. В чому цінність для економічної науки отриманих здобутків?

  3. Чи отримали розвиток в працях послідовників ідеї лауреата? У яких галузях економічних знань відстежується продовження даних досліджень?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]