Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Зразок оформлення титульного аркушу курсової-есе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки підприємств

Курсова есе

на тему: “________________________________________________________”

Студента ___________________________

прізвище, імя, по батькові

курс, група

Науковий

керівник ____________________________

прізвище, імя, по батькові

науковий ступінь, звання

Курсова-ЕСЕ захищена на засіданні наукової секції

“____________________________________________________________________________”

“____” ____________ 20__ року

Критерії

Оцінка, бал

Підписи членів комісії

1. Своєчасність :

2. Якість написання:

3. Якість презентації:

Підсумкова оцінка:

Оцінка за шкалою ЕСТS:

Оцінка за чотирибальною шкалою:

КИЇВ-20__

1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]