Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Частина а

 1. Вартість підприємства: сутність, методи визначення.

 2. Витрати виробництва: сутність, методи визначення.

 3. Якість продукції: сутність, методи визначення.

 4. Чисельність персоналу: сутність, методи визначення.

 5. Рентабельність виробництва: сутність, методи визначення.

 6. Прибуток: сутність, методи визначення.

 7. Основні фонди: сутність, методи визначення.

 8. Оборотні засоби: сутність, методи визначення.

 9. Серійність виробництва: сутність, методи визначення.

 1. Ритмічність виробництва: сутність, методи визначення.

Частина в

 1. Інноваційна діяльність підприємства: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Інвестиційна діяльність підприємства: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Амортизація на підприємстві: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Мотивація праці на підприємстві: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Підготовка і освоєння виробництва нових виробів на підприємстві: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Нормування ресурсів на підприємстві: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Результативність діяльності підприємства: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Ефективність діяльності підприємства: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Маркетингова діяльність підприємства: основні закономірності, економічні характеристики

 1. Транспортно-складське обслуговування на підприємстві: основні закономірності, економічні характеристики

Частина с

 1. Асортиментна політика підприємства: зміст, способи формування

 2. Аутсорсинг: зміст, способи формування

 3. Конкурентна стратегія підприємства: зміст, способи формування

 4. Товарна політика підприємства: зміст, способи формування

 5. Конкурентна стратегія низьких цін: зміст, способи формування

 6. Диверсифікація діяльності підприємства: зміст, способи формування

 7. Конкурентна стратегія диференціювання: зміст, способи формування

 8. Політика пропозиції підприємства: зміст, способи формування

 9. Франчайзинг: зміст, способи формування

 1. Цінова політика підприємства: зміст, способи формування

Вибір студентом денної форми навчання одного з трьох варіантів запропонованих тем (А, В чи С) є довільним і не оформляється письмовим дозвільним документом (заявою).

Для студентів заочної форми навчання номер теми дослідження визначається останньою цифрою номеру індивідуального плану (залікової книжки). Разом з тим, враховуючи особливі інтереси щодо вивчення деяких проблем підприємства де працює студент-заочник, тема курсової роботи-есе може бути визначена як оригінальна. Для цього студентом складається відповідна письмова заява на ім’я завідувача кафедри, тема узгоджується з науковим керівником, а заява передається на кафедру.

І в першому, і в другому випадках, проблемне поле наукового дослідження і план курсової роботи-есе формується студентом спільно з науковим керівником.

Термін подання тексту повністю підготовленої курсової роботи-есе разом з письмовим відгуком наукового керівника встановлюється керівником семінару згідно до розкладу занять.

Методичні рекомендації щодо підготовки курсової роботи-есе подані у навчально-методичному посібнику (Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Решетняк Т.І. «Науково-дослідна робота на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар. Курсова робота-есе»: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ., 2007. – 120с.)

Теоретичні узагальнення, висновки і пропозиції та інші результати дослідження, отримані після опрацювання найважливіших монографічних видань, журнальних статей та особистих розробок, оформлюються у вигляді письмової наукової доповіді (тез).

Письмова робота повинна мати певну логічну побудову, послідовне та завершене дослідження відповідного до мети і завдань кола питань. Цьому сприяє така її структура:

Титульний аркуш (Додаток А)

Рецензія наукового керівника

Зміст

Доповідь ЕСЕ

Прізвище І.П.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]