Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Методичні поради щодо синхронізації підготовки до семінарських занять і виконання курсової роботи-есе

 1. Окресліть проблемне поле власного дослідження.

 2. Конкретизуйте методологічні підходи у контексті напряму дослідження.

 3. Визначтесь з теоретичними засадами дослідження з урахуванням обраної теми і галузевого профілю економічного об’єкту.

Заняття 3 Семінар « Відкриття та гіпотези в економіці»

Мета заняття – сформувати у студентів уявлення про змістовний розвиток економічної думки та ознайомити з найвидатнішими здобутками економічної науки.

Організація заняття

Слайд-презентація студентами результатів виконання індивідуальних завданнь «Гіпотези в економічній науці» та «Аналіз досліджень, за які присуджено Нобелівські премії з економіки». Загальна дискусія.

Домашнє завдання

Підготовка до семінарського заняття 4. Студентам (за бажанням, але не більше, ніж 5-м особам) пропонується виконати вибіркове індивідуальне завдання «Наукові проблеми теорії фірми». Пропонується кожному студенту концентрувати увагу на одній з актуальних проблем вказаної дисципліни та охарактеризувати її за такою схемою:

  1. Чим обумовлена актуальність даної наукової проблеми?

  2. Чому сучасна теорія фірми не дає вирішення цієї проблеми?

  3. Які перспективні напрями досліджень, що здійснюються для її вирішення?

Методичні поради щодо синхронізації підготовки

до семінарських занять і виконання курсової роботи-есе

 1. Визначте орієнтовний комплекс методів Вашого наукового дослідження.

 2. Спробуйте структурувати проблему, яку досліджуєте, крізь призму кількох методологічних підходів, порівняйте результати.

 3. Оцініть ступінь вивченості теми Вашої курсової роботи-есе.

Заняття 4.

Семінар «Наукові проблеми сучасної теорії фірми»

Мета заняття – набути дослідницьких навичок опрацювання та проблемного узагальнення фахового теоретичного матеріалу, зокрема в галузі теорії фірми

Організація заняття

Слайд-презентація студентами результатів виконання індивідуального завдання «Актуальні проблеми теорії фірми». Загальна дискусія.

Домашнє завдання

Підготовка до модульного контролю знань.

Методичні поради щодо синхронізації підготовки

до семінарських занять і виконання курсової роботи-есе

 1. Уточніть формулювання об’єкту і предмету Вашого наукового есе (курсової роботи).

 2. Виділіть мету і завдання курсової роботи-есе.

 3. Сформуйте робочу гіпотезу і вибудуйте організаційну модель її доведення.

Заняття 5.

Модульний контроль.

РОЗДІЛ 2.

ТРЕНІНГ. ГРУПОВИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЦЕС

Заняття 6

Семінар «Організація науково-дослідного процесу»

Мета заняттяпідготовка до групового тренінгу, визначення мети, завдань та очікуваних результатів групового науково-дослідного проекту.

Організація заняття

Підготовка до тренінгу. Викладач формує в академічній групі окремі дослідницькі команди (мікрогрупи) за принципом випадковості. Чисельність мікрогрупи не перевищує 5-ти осіб. У мікрогрупі викладачем призначається керівник, якій координує роботи команди в подальшому. Кожна мікрогрупа отримує від викладача завдання, в якому зазначено напрям групової науково-дослідної роботи.

Питання для обговорення

 1. Співвідношення напряму і теми дослідження

 2. Проблемне поле, об’єкт та предмет дослідження.

 3. Правила формулювання мети і завдань дослідження.

 4. Визначення методологічних основ дослідження, вибір комплексу методів.

 5. Робоча гіпотеза: процес побудови і перевірки.

Домашнє завдання:

Підготовка до заняття 7. Мікрогрупа готує слайд-презентацію за такою схемою:

 • формулювання теми в межах заданого напряму дослідження;

 • проблеми науки або функціональні проблеми підприємства, якими обумовлена актуальність теми дослідження;

 • визначення проблемного поля дослідження, перспектив пошуку в обраному напряму та міждисциплінарних аспектів проблеми;

 • визначення об‘єкту, предмету, мети та завдань дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]