Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Заняття 7 Практичне заняття «Формулювання теми ндр, обґрунтування її актуальності та перспективності»

Мета заняття – формування вмінь і навичок визначення авторської позиції стосовно шляхів досягнення мети дослідження.

Організація заняття

Студенти представляють результати групової роботи. Слайд-презентація. Обговорення результатів у академічній групі. Дискусія. Оцінка результатів викладачем за визначеними критеріями (табл.4).

Домашнє завдання

Підготовка до заняття 8. Студенти у мікрогрупах продовжують наукове дослідження та визначають релевантні темі та проблематиці дослідження літературні джерела. Завдання полягає у складанні структурованої бібліографії за схемою:

 • монографії,

 • статті,

 • статистичні видання,

 • навчальних видання тощо.

Заняття 8 Практичне заняття «Структура та релевантність наукової бібліографії»

Мета заняття – відпрацювання навичок наукового літературного пошуку та проблемноорієнтованого упорядкування бібліографічних джерел.

Організація заняття

Студенти представляють результати групової роботи. Слайд-презентація.

Домашнє завдання

Підготовка до заняття 9. Студенти у мікрогрупах продовжують наукове дослідження та визначають ступінь проробки наукової проблеми за такою схемою:

 • підходи, способи вирішення визначеної проблеми, що використовуються в науці;

 • «білі плями» у вирішенні проблеми: суперечні аспекти вирішення, полеміка, міра нерозв‘язаності проблеми в науці.

Заняття 9. Практичне заняття «Ступінь розробки наукової проблеми»

Мета заняття – відпрацювання навичок аналізу, співставлення та узагальнення наявних наукових доробок в заданій предметній галузі.

Організація заняття

Студенти представляють результати групової роботи. Слайд-презентація. Обговорення результатів у академічній групі. Дискусія. Оцінка результатів викладачем за визначеними критеріями (табл.4).

Домашнє завдання

Підготовка до заняття 10. Студенти у мікрогрупах продовжують наукове дослідження та визначають робочу гіпотезу. Готується презентація за такою схемою:

 • формулювання гіпотези, обґрунтування її змісту;

 • способи та порядок наукової перевірки робочої гіпотези;

 • наукове значення підтвердження або спростування робочої гіпотези.

Заняття 10. Практичне заняття «Робоча гіпотеза дослідження»

Мета заняття – відпрацювання навичок побудови робочої гіпотези дослідження.

Організація заняття

Студенти представляють результати групової роботи. Слайд-презентація. Обговорення результатів у академічній групі. Дискусія. Оцінка результатів викладачем за визначеними критеріями (табл.4).

Домашнє завдання

Підготовка до заняття 11. Студенти у мікрогрупі продовжують наукове дослідження та формують його результати. Готується презентація за такою схемою:

 • результати дослідження, що отримані в ході перевірки робочої гіпотези (формулюються у вигляді переліку пов‘язаних положень);

 • змістовні висновки.

Заняття 11. Практичне заняття «Формування та захист результатів дослідження»

Мета заняття – відпрацювання навичок підготовки наукової доповіді та захисту результатів дослідження.

Організація заняття

Студенти представляють результати групової роботи. Слайд-презентація. Обговорення результатів у академічній групі. Дискусія. Оцінка результатів викладачем за визначеними критеріями (табл.4).

Підведення підсумків тренінгу.

Домашнє завдання

Підготовка до занять 12-16. Студенти готуються до презентації та захисту результатів індивідуальної науково-дослідної курсової роботи (наукового есе).

Таблиця 6.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]