Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

5. Плани семінарських (практичних) занять

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

План семінарського заняття № 1

 1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

 2. Форми фінансування підприємств.

 3. Організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання та критерії прийняття фінансових рішень

План семінарського заняття № 2

 1. Сучасні теорії фінансування та моделювання їх практичного застосування.

 2. Класичний напрямок в теоріях фінансування.

 3. Неокласичний напрямок в теоріях фінансування.

 4. Неоінституційний напрямок в теоріях фінансування.

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

 1. Критерії прийняття рішення про вибір організаційно–правової форми бізнесу.

 2. Фінансування підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

 3. Фінансування спільної діяльності суб’єктів господарювання.

 4. Фінансова діяльність приватних підприємств.

 5. Фінансова діяльність акціонерних товариств.

 6. Фінансова діяльність товариств з обмеженою відповідальністю.

 7. Специфіка фінансового забезпечення діяльності кооперативів.

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств.

План семінарського заняття № 1

 1. Власний капітал підприємства, його функції та складові.

 2. Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання.

 3. Номінальний капітал.

 4. Корпоративні права, прості та привілейовані акції.

 5. Резервний капітал та джерела його формування.

 6. Додатковий капітал: джерела формування та напрями використання

План семінарського заняття № 2.

 1. Збільшення статутного капіталу підприємства.

 2. Особливості збільшення статутного капіталу підприємств різних правових форм організації бізнесу.

 3. Методи та джерела збільшення статутного капіталу.

 4. Переважне право на придбання нових акцій.

 5. Збільшення номінальної вартості акцій.

 6. Додаткова емісія корпоративних прав та курс емісії.

 7. Зменшення статутного капіталу.

 8. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії.

 9. Звіт про власний капітал.

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства.

 1. Поняття самофінансування та основні його форми.

 2. Тезаврація прибутку та форми її реалізації.

 3. Реструктуризація активів та дезінвестиції як форма фінансування.

 4. Грошові потоки як джерело покриття потреби у капіталі. Free Cash Flow.

 5. Звіт про рух грошових коштів.

Тема 5. Дивідендна політика підприємства.

 1. Поняття дивідендної політики, їх фактори та складові.

 2. Основні теоретичні моделі та концепції дивідендної політики.

 3. Форми реалізації дивідендної політики.

 4. Процедура та порядок виплати грошових дивідендів.

 5. Оподаткування дивідендів.

 6. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства.

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позикового капіталу.

План семінарського заняття № 1.

 1. Позиковий капітал суб’єктів господарювання, його функції та складові.

 2. Лізингове кредитування підприємств

 3. Банківське кредитування суб’єктів господарювання.

 4. Комерційні кредити підприємств.

План семінарського заняття № 2.

 1. Облігаційні займи як джерело покриття потреби у капіталі підприємства.

 2. Основні види облігацій підприємств та їх характеристика.

 3. Випуск, розміщення та обслуговування обігу облігацій власної емісії.

 4. Купонні облігації та облігації з нульовим купоном.

 5. Конвертовані облігації та облігації з варрантами.

 6. Особливості залучення позикового капіталу від іноземних капіталодавців на вітчизняному та кордонних ринках капіталу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]