Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROB_NAVCh_PROGR_Stsen_rob_SP_11-12.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Модульний контроль

Форма – контрольна робота (0-15), що складається з 8 варіантів по 6 запитань тестового, репродуктивного і проблемного характеру – по 1 балу за кожну правильну відповідь з 1 по 5 запитання та 10 балів за 6 запитання.

Додаткові бали

Нагадуємо, що Ви можете отримати додаткові бали за:

  • якісний конспект лекції (0-2,5 бали за одну тему лекції за умови обов’язкової присутності студента на занятті);

  • кожний додатковий варіант практичного завдання (0-2,5 бали);

  • кожний додатковий варіант завдання самостійної роботи (0-2,5 бали);

  • кожний додатковий варіант завдання індивідуальної роботи (0-5 балів);

  • консультації з викладачем згідно з графіком (0-2,5 бали).

Модуль 3. Методика написання сценарію різних форм дозвіллєвої діяльності та соціальної реклами.

2.3.1. Зміст теми.

Модуль 3 – “Методика написання сценарію різних форм дозвіллєвої діяльності та соціальної реклами” – розкриває особливості у написанні сценарію різних жанрових форм дозвіллєвої діяльності та соціальної реклами.

2.3.2. Види навчальної діяльності студентів: Лекції (12 год)

№№

Тематика і зміст лекцій

Кількість годин

Література

(номера за списком)

Обладнання, ресурси

Кількість балів

10,11.

Особливості сценарію масових форм дозвіллєвої діяльності

Інсценування, методи організації матеріалу та етапи роботи над ним.

Театралізована вистава, її різновиди, ознаки і способи побудови сценарію. Капусник як різновид театралізованого спектаклю. Прийоми створення гумористичного ефекту.

Театралізовані вечори, їх види, типи особливості сценарію.

Ігрові театралізовані форми та особливості побудови їх сценарію.

Концерт, його види та особливості їх сценарію.

Композиція, її різновиди та особливості сценарію.

Дискотеки і танцювальні програми, їх види, особливості сценарію та організації.

4

Основна: 4, 7, 19, 24, 30, 39,.

Додаткова: Інтернет-джерела.

Навчальна аудиторія, текст лекції.

0-2,5

12,13,14,15.

Особливості написання сценарію соціальної реклами

Поняття соціальної реклами, її основні типи та коротка історія.

Система класифікації реклами як процесу і як продукту.

Структура та зміст соціальної реклами.

Оцінювання соціальної реклами.

Критерії оцінювання соціальної реклами та їх зміст.

Інструментарії дослідження ефективності соціальної реклами.

Сценарний план і сценарій соціальної реклами.

8

Основна: 5, 12, 16, 18, 22, 26, 27.

Додаткова: 49, 58, 66, 67.

Навчальна аудиторія, текст лекції.

0-2,5

Практичні заняття (8 год)

№№

Тематика і зміст практичних занять

Кількість годин

Література

(номера за списком)

Обладнання, ресурси

Кількість балів

9.

Особливості сценарію масових форм дозвіллєвої діяльності

Інсценування, методи організації матеріалу та етапи роботи над ним.

Театралізована вистава, її різновиди, ознаки і способи побудови сценарію.

Капусник як різновид театралізованого спектаклю. Прийоми створення гумористичного ефекту.

Театралізовані вечори, їх види, типи особливості сценарію.

Ігрові театралізовані форми та особливості побудови їх сценарію.

Концерт, його види та особливості їх сценарію.

Композиція, її різновиди та особливості сценарію.

Дискотеки і танцювальні програми, їх види, особливості сценарію та організації.

2

Основна: 4, 7, 19, 24, 30, 39,.

Додаткова: Інтернет-джерела.

Навчальна аудиторія, власні конспекти.

0-2,5

10.

Особливості написання сценарію соціальної реклами

Структура та зміст соціальної реклами.

Оцінювання соціальної реклами.

Критерії оцінювання соціальної реклами та їх зміст.

Інструментарії дослідження ефективності соціальної реклами.

Сценарний план і сценарій соціальної реклами.

2

Основна: 5, 12, 16, 18, 22, 26, 27.

Додаткова: 49, 58, 66, 67.

Навчальна аудиторія, власні конспекти.

0-2,5

11.

Підсумкове заняття до модулю 3.

Вміщує зміст лекційного курсу з третього модулю, а також тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання.

Підсумкова модульна контрольна робота, яка містить 7 варіантів по 10 запитань тестового, репродуктивного і проблемного характеру. Результат автоматично додається до загального рейтингу студента з даного курсу і безпосередньо впливає на остаточну оцінку.

2

Основна: 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51.

Додаткова: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 28, 33, 36, 38, 39 + Інтернет-джерела.

Навчальна аудиторія, картки з модульною контрольною роботою, аркуші паперу із зазначенням П.І.Б. студента, шифру групи, № варіанту та дати складання контрольної роботи.

0-15

12.

Підсумкове заняття до курсу “Основи сценарної роботи соціального педагога”

На занятті підводяться підсумки роботи студента з даного курсу, аналізується діяльність студента, визначається його активність та рівень підготовки.

Приймаються борги у студентів, які не могли вчасно їх здати з поважної причини. Якщо ця причина неповажна, оцінювання знижується на 1 бал за кожну роботу.

Підраховується загальна кількість балів за навчальний семестр.

2

Див. список навчальної та наукової літератури до всієї дисципліни (книжні та електронні ресурси)

Підсумковий заліковий контроль Екзамен складається студентами в період екзаменаційної сесії, передбаченої навчальним планом, згідно з розкладом, складеним деканатом факультету.

Екзамен проводиться у формі усної та практичної перевірки знань і вмінь – відповіді на запитання у білеті (згруповані по 4 питання, перші два з яких теоретичні, 3 – тест, 4 – практичне завдання). Питання і завдання до екзамену подаються у кінці робочої програми.

Див. список навчальної та наукової літератури до всієї дисципліни (книжні та електронні ресурси)

Навчальна аудиторія, білети, аркуші паперу із зазначенням П.І.Б. студента, шифру групи.

0-40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]