Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
finansi_shpori.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
197.29 Кб
Скачать

1. Необхідність та сутність фінансів (30)

А)Фінанси – це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами і населенням з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів, які повинні регулюватися правовими нормами. Як специфічна сфера суспільних відносин фінанси є економічною категорією, що виникає об’єктивно і обслуговує розподіл вартості, Система грошових відносин, через які формуються, розподіляються і використовуються фінансові ресурси суспільства, Економічний інструмент розподілу вартості ВВП (НД, національного багатства) і засіб здійснення фінансового контролю за рухом та використанням грошових коштів, Об’єктивно обумовлені економічні відносини, які мають виключно грошову форму і матеріалізуються у вигляді фінансових ресурсів суб’єктів суспільства.,Історична категорія, передумовами виникнення і факторами розвитку якої є наявність товарного виробництва, дія закону вартості та функціонування грошей, а також в значній мірі існування держави. Сутність категорії „фінанси” розкривається у її функціях:Розподільча функція є головною і проявляється в процесі розподілу валового внутрішнього продукту у вигляді утворення фондів грошових кошів та використання їх за цільовим призначеннямКонтрольна функція забезпечує контроль за дотриманням пропорцій в розподілі ВВП, правильністю формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави і суб’єктів господарювання.Через розподільчу і контрольну функції фінанси активно впливають на процес відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, по-друге, додержання пропорцій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне використання. Це сприяє збільшенню суспільного продукту, а відтак і національного доходу.Об’єктивна необхідність фінансів обумовлена такими явищами:1) наявністю суспільного поділу праці; 2) наявністю товарно-грошових відносин (фінанси не можуть існувати без грошей); 3) наявністю різних форм власності; 4) наявністю держави і необхідністю виконання нею своїх функцій; 5) дією економічних законів розвитку суспільства.В) Ознаки фінансів:Фінанси – розподільні грошові відносини, поза грошової форми вони не існують, Натуралізація економічних відносин (видача товарів у вигляді оплати парці, вимірювання вартості виробленого продукту в інших товарах і т. ін.) не змінює форму фінансів, але звужує сферу їх функціонування, Через фінанси формуються й використовуються централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів суспільства (фінансові ресурси), Процес створення й використання фінансових ресурсів суб’єктів розподілу здійснюється через грошові потоки між місцями концентрації грошових фондів, Фінанси обслуговують безеквівалентний та безповоротній рух вартості.Об’єктами фінансових відносин є:1) ВВП, тобто вартість товарів і послуг, виготовлених суб’єктами економічних відносин у сфері матеріального і нематеріального виробництва за певний період часу (переважно за рік);2) НД, тобто частина сукупного суспільного продукту, в якому представлена новостворена протягом року вартість (v + m). Кількісно національний доход визначається як різниця між сукупним суспільним продуктом і матеріальними затратами на його створення (амортизація, сировина, матеріали)3) національне багатство – сукупність створених і нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних і нематеріальних благ, які у свою чергу поділяються на суспільне (створене працею) багатство і природне (природні ресурси). Суб’єкти: держава; суб’єкти господарської діяльності;населення.Г) Відмінності фінансів від інших економічних розподільних категорій. Фінансові відносини:пов’язані з формуванням цільових грошових фондів суспільного призначення;виступають у вартісній формі;необов’язково пов’язані зі зміною форм власності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]