Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ISPIT_okhorona_pratsi-1.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
79.36 Кб
Скачать

63. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації)

Служба охорони праці ств-ться власником або уповноваженим ним органом на підп-вах, в установах, орган-іях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання прав., орган.-техн., саніт.-гіг., соц.-екон. і лікув.-профіл. заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, проф..захворюванням та аваріям у процесі праці.

Вона входить до структури підпр-тва, установи, організації як одна з основних виробн.-техн. служб. її ліквідація допускається лише в разі ліквідації підпр-ва.

Служба ОП виконує такі завдання:

— забезп-ня безпеки вироб. процесів, устат-ня, будівель і споруд;

—забезп-ня працівників засобами інд. та колект.захисту;

—проф. підготовку й підвищення каліф. працівників з питань поліпшення умов праці;

— вибір оптимальних режимів праці та відпочинку працівників

– професійний добір виконавців для визначених видів робіт.

До основних функцій служби охорони праці належать: опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи, проведеній оперативно-методичного керівництва роботи з охорони праці та ін.

Служба охорони праці організовує:

— забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

— паспортизацію цехів, ділянок, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; — облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

— підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; — розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

— допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій

— підвищення кваліфікації й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Служба охорони праці бере участь у:

— розслідуванні нещасних випадків та аварій;

— роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

— роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

— розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства;

— роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

64. Чим відрізняються "оптимальні умови і характер праці", "допустимі умови і характер праці", "шкідливі і небезпечні умови і характер праці"?

Принцип диференціації умов та характеру праці передбачає визначення ступеню відхилення параметрів виробн середовища i трудового процесу від діючих гігієнічних нормативів та вплив їх на здоров’я працівників.

За цими показниками виділяються три класи умов та хар-ру працi:

I клас – оптимальні – умови та характер працi, за яких виключені несприятливий вплив на здоров’я працiвникiв небезпечних та шкiдливих виробн факторiв, створюються передумови для збереження високого рівня працездатності (відсутність або відповідність рівням, прийнятим як безпечні для нас);

II клас – допустимі – умови та характер працi, за яких рівень небезп та шкiдл виробн факторiв не перебільшує встановлених гігієнічними нормативами на роб місцях, а можливі функціональні зрушення, викликані труд процесом, відновл-ся під час регламентованого відпочинку на протязі роб дня або домашнього вiдпочинку до початку робочої зміни i не справляють несприятливого впливу у найближчому та віддаленому періоді на стан здоров’я працiвникiв та їх нащадків;

III клас – шкідливі та небезпечні – умови та хар-р праці, за яких внаслідок порушення саніт норм та правил можливий вплив небезп та шкідл факторів виробн сер-ща із рівнями, що перевищують гігієнічні норми та психофізіологічні фактори виробн дія-ті, що викликають функцiональнi змiни організму, які можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров’я працівників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]