Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Лабораторні заняття Лабораторна робота №1 (4 год.).

Тема 2: програма дослідження

Мета заняття: засвоєння студентами масиву знань та умінь, призначених для складання програми дослідження.

План проведення заняття 1:

 1. Об'єкт дослідження.

 2. Предмет дослідження

 3. Ціль дослідження.

 4. Завдання дослідження.

Завдання для роботи на занятті:

 1. Поясніть дослідникам-початківцям у популярній формі відмінності між об'єктом і предметом дослідження.

 2. Визначите, про які компоненти дослідження (вибірка, об'єкт, предмет) мова йде в наступних фрагментах:

  1. колектив педагогів і учнів середньої школи № 4 м. Житомир;

  2. процес становлення гімназії на базі середньої школи із профільним навчанням;

  3. психолого-педагогічні умови комплексної реабілітації хронічно хворих дітей в оздоровчо-освітньому центрі;

  4. залежність між стилем педагогічного спілкування вчителя й учнів і успішністю навчальної діяльності.

 3. Виділіть можливий предмет (або предмети) вивчення в наступних дослідницьких темах:

 • формування артистизму як елемента підготовки майбутнього педагога;

 • готовність до саморозвитку як ціль освіти;

 • використання нових інформаційних технологій у проблемному навчанні.

 1. Як можуть бути сформульовані тема й об'єкт дослідження, у якім виділений наступний предмет: «Педагогічні умови адаптації закордонних гуманістичних систем освіти (зокрема, вальдорфської школи Р. Штайнера) до особливостей української діяльності»?

 2. Дайте відповідь на запитання:

 • Чи можна вважати діяльність доцільною, якщо немає впевненості в правильності або реальній досяжності поставленої мети?

 • Як співвідносяться в педагогічній діяльності мета й завдання?

 • Чи корисні в практичній і дослідницькій роботі цілі-ідеали, які повністю здійснити неможливо?

 1. Спробуйте вибудувати «дерево цілей» (по суті – систему завдань) для психолого-педагогічного дослідження на тему «Шляхи подолання перевантаження студентів навчальною роботою».

Література:

Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. «Методология и методы психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С. 17-20

Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учебное пособие. – Самара, 2000

Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. «Методология и методы психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С.38-49

План проведення заняття 2:

 1. Ідея дослідження.

 2. Задум дослідження.

 3. Гіпотеза як теоретичне ядро дослідження.

Завдання для роботи на занятті:

 1. Чим гіпотеза відрізняється від концепції?

 2. При яких умовах можливе запозичення для власного дослідження вже сформульованих кимсь ідей, підходів, задумів?

 3. Сформулюйте гіпотези до наступних досліджень:

 • тема: «Підготовка майбутнього вчителя до роботи з формування пізнавальних інтересів школяра»;

 • тема: «Шляхи й засоби диференціації навчання».

 1. Піддайте критичному аналізу наступні гіпотези:

 • тема: «Формування в умінь і навичок самостійного розв'язку геометричних завдань учнів у курсі планіметрії».

Гіпотеза дослідження: Якщо навчання школярів розв'язку геометричних завдань буде проводитися поетапно, з послідовним завершенням обробки необхідних на кожному етапі навичок за допомогою спеціальної системи дидактичних знань і прийомів роботи, то в учнів будуть сформовані вміння й навички самостійного розв'язку геометричних завдань, що підвищить у цілому якість навчання геометрії.

 • тема: «Педагогічна технологія керування процесом навчання обдарованих дітей».

Гіпотеза дослідження: Керування процесом навчання обдарованих учнів старших класів буде ефективним при умовах, якщо: використовується індивідуально-творчий підхід як базовий принцип; у школі є можливість для творчої самореалізації старшокласників, максимально використовується творчий потенціал учителів, створена обстановка творчості й діалогу в навчальному процесі, забезпечене дослідницьке середовище; використовується проблемно-модульна технологія керування процесом навчання.

 1. Віднесіть наведені нижче положення методичної системи, розробленої відомим педагогом-новатором В.Ф. Шаталовим, до ланок « понятійного ланцюга» творчого педагогічного пошуку: проблема – вихідні теоретичні положення – ідея – задум – гіпотеза – бажаний результат.

 • Необхідно вчити всіх по досить складних програмах, і вчити успішно.

 • Учні, особливо слабкі, не засвоюють програмний матеріал і відстають у розвитку.

 • Необхідна віра в потенційні можливості учня

 • Успіх у навчанні піднімає самооцінку, вселяє впевненість, створює для кожного « точку опори».

 • Максимальна допомога кожному в навчанні. Використання для цього опорних сигналів, опорних конспектів, багаторазового повторення, «тихого» опитування й інших засобів і прийомів.

 • Міцне засвоєння основних предметних знань і способів діяльності як база для успішної освіти.

Література:

1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. «Методология и методы психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С. 17-20

2. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учебное пособие. – Самара, 2000

3. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М.: ИП РАН, 1994

4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2001

5. Краевский В.В. Методология психологического исследования: Пособие для педагога-исследователя. – Самара, 1996

6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учебное пособие / Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб: Питер, 2000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.