Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Тема 5. Не експериментальні методи психологічного дослідження

 1. Загальна характеристика методів психологічних досліджень

 2. Поняття методу бесіди в психології. Принципи аналізу ситуації проведення бесіди

 3. Класифікація типів бесід у дослідженні особистості. Структура бесіди. Тактика проведення бесіди, роль психолога й обстежуваного в бесіді

 4. Метод експертної оцінки в психолого-педагогічних дослідженнях

 5. Спостереження: визначення, об'єкт і предмет спостереження, правила для застосування спостереження

 6. Способи мінімізації впливу спостерігача на процес спостереження. Вибірковість спостереження

 7. Цілі спостереження. Програма спостереження

 8. Тестування

 9. Архівний метод: аналіз продуктів діяльності, контент-аналіз.

 10. Проективні методики

Основні поняття

Метод, методика, техніка, опитування, анкетування, спостереження, контент-аналіз, експертна оцінка, тестування, тест

реферат

Волков Б.С., Волкова Н.В. «Методы исследований в психологии». - М.: 2002. – С. 21-30.

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

1 година

 • опрацювати основні поняття

1 година

Оцінювання

 • усна відповідь на питання

1 оцінка

 • тест

1 оцінка

Література

 1. Болтунов А. П. Метод анкеты в педагогическом и психологическом исследовании. – М., 1996.

 2. Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью. – М., 1993.

 3. Ганзен В. А., Балин В. Д., Теория и методология психологического исследования: Практическое руководство. – СПб., 1991.

 4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПб., 2001.

 5. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М., 2001.

 6. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – М. – МГУ. – 2001.

 7. Ядов В. А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. – Самара, 1995.

Лабораторні заняття Лабораторна робота №3.

Тема 5: метод опитування у психології

Мета заняття: засвоєння студентами знань і умінь, необхідних для успішного проведення психологічного дослідження методом опитування.

План проведення заняття:

 1. Метод опитування, його види, переваги та недоліки, сфера застосування, способи інтерпретації отриманих результатів.

 2. Різновиди опитувальників, їх особливості та умови практичного застосування.

 3. Складання анкети, характер питань та їх види.

Завдання для роботи на занятті: скласти власну анкету для дослідження методом опитування.

Тема: Адаптація студентів І курсу до навчання у ВНЗ

У процесі складання анкети використати наступні типи питань:

 • відкрите, закрите, напіввідкрите

 • про особистість, свідомість, поведінку

 • конкретне питання

 • питання-фільтр

 • непряме питання

 • семантичний диференціал

 • малюнок.

Література

 1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб., 2002. с. 60-62.

 2. Волков Б.С., Волкова В.А. Методы исследований в психологии. М.,2002. с. 37-48.

 3. Городяненко В.Г. Социологический практикум. К., 1999. с. 5-42.

 4. Гласе Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и пси­хологии. М., 1976.

 5. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М., 1988. с. 121-148.

 6. Здравомыслов А.Г. Метология и процедура социологических исследований. М., 1969. с. 110-145.

 7. Лекции по методике конкретных социальных исследований // Под ред. Г. М. Андреевой. М., 1972.

 8. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1999. с. 49-53.

 9. Методы социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Се­менова. Л., 1978.

 10. Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии. М., 1978.

 11. Наине Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 2000.

 12. Прикладная социальная психология. М., 1998. с. 104-113.

 13. Процесс социального исследования. М.1975. с. 236-290.

 14. Рабочая книга социолога. М. 1983. с. 340-391.

 15. Социальная психология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001. с. 359-366.

 16. Ядов В.А. Социологическое исследование (методология, программа, методы). М., 1972. с. 135-168

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.