Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Тема для самостійного опрацювання

Тема 6: соціометрія

  1. Соціометрія як метод дослідження малої соціальної групи.

  2. Процедура здійснення соціометричного дослідження та способи інтерпретації отриманих результатів.

  3. Соціометричні критерії.

  4. Обробка отриманих результатів за допомогою соціоматриці та соціограми.

  5. Соціометричний статус особистості.

Основні поняття

соціометрія, соціометричний критерій, соціометричний статус, соціоматриця, соціограма

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

5 годин

 • опрацювати основні поняття

5 годин

Оцінювання

 • Перевірка на персональній консультації у викладача

1 оцінка

Література

 1. Битянова М.Р. Социальная психология. М.,2001. с.259-269, 511-536.

 2. Волков Б.С., Волкова В.А. Методы исследований в психологии. М.,2002. с. 90-98.

 3. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М., 1988. с. 148-163.

 4. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. Минск, 1984. с. 46-67.

 5. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. М., 2001.

 6. Практическая психология в тестах или как научиться понимать себя и других. М.,1999. с.284-290.

 7. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб, 1999. с. 106-126.

 8. Рабочая книга социолога. М. 1983. с. 391-411

 9. Семиченко О.А. Психология социальных отношений. М.,1999. с. 83-95.

 10. Урбанович А.А. Психология управления. – Минск, 2003. с.300-314.

 11. Шпалінський В.В., Помазан К.А. Психологія управління. Харків, 2002. с.100-105.

 12. Ядов В.А. Социологическое исследование (методология, программа, методы). М., 1972. с. 178-184.

Завдання до підсумкової модульної роботи 2

Умовою допуску до ПМР є проходження перевірки рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання.

І. Тестові завдання (20 завдань, за правильне виконання завдання – 1 бал). Максимальна кількість балів – 20.

ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).

Максимальна кількість балів – 30.

 1. Головні задачі організації дослідження

 2. Консультативний етап

 3. Етап попереднього планування

 4. Етап виробітки концепції

 5. Етап основного планування

 6. Етап організації дослідження. Етап підготовки до статистичної обробки даних.

 7. Етап теоретичної обробки

 8. Впровадження результатів у практику

 9. Поняття про метод, методику і техніку дослідження

 10. Класифікація методів дослідження

 11. Експеримент

 12. Аналіз документів

 13. Спостереження

 14. Бесіда

 15. Анкетування

 16. Тестування

 17. Проективні методики

 18. Соціометрія як метод дослідження малої соціальної групи.

 19. Процедура здійснення соціометричного дослідження та способи інтерпретації отриманих результатів.

 20. Соціометричні критерії.

 21. Обробка отриманих результатів за допомогою соціоматриці та соціограми.

ІІІ. Професійно-орієнтоване завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).

Максимальна кількість балів – 50.

Представити звіти за лабораторні заняття №3-4

Клієнтський запит 1:

Ви працюєте викладачем одного з вищих навчальних закладів. Вас призначили куратором першого курсу. Заступник декана з виховної роботи на факультеті звернувся до вас із проханням підготувати розгорнутий звіт щодо успішності адаптації студентів до навчання у ВНЗ. Висновки звіту мають бути підтверджені результатами конкретних емпіричних досліджень.

Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Розробіть програму емпіричного дослідження (постановка проблеми, об'єкт і предмет, мета і завдання, гіпотеза психологічного дослідження, методичний інструментарій, наукова новизна і практична значущість дослідження, вибіркова сукупність дослідження).

 2. Складіть анкету для вивчення особливостей адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ.

 3. Представте результати дослідження у формі виступу на засіданні кафедри.

Клієнтський запит 2:

Ви працюєте викладачем одного з вищих навчальних закладів. Колега – куратор скаржиться на велику кількість конфліктів у його групі, відсутність взаєморозуміння та взаємодопомоги. Він просить визначити, наскільки критичним є стан справ, наскільки потрібною є програма тренінгових вправ для виправлення ситуації.

Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Розробіть програму емпіричного дослідження (постановка проблеми, об'єкт і предмет, мета і завдання, гіпотеза психологічного дослідження, методичний інструментарій, наукова новизна і практична значущість дослідження, вибіркова сукупність дослідження).

 2. Визначте рівень ціннісно-орієнтаційної єдності групи.

 3. Представте результати дослідження у формі консультативної бесіди зі своїм колегою.

Клієнтський запит 3:

Ви працюєте викладачем одного з вищих навчальних закладів. Один з ваших колишніх студентів-заочників, а нині – практичний психолог місцевої ЗОШ, звертається до Вас зі проханням допомогти опрацювати результати соціометричного дослідження групи.

Табл. 1

Результати соціометричного дослідження

Досліджуваний

Вибір

Заперечення

1

Аня

Катя, Даша

Яна, Ірина

2

Аліна

Аня, Даша

Лєна, Ірина

3

Катя

Люда, Яна

Аліна, Юля

4

Саша

Люда, Яна

Лєна, Ірина

5

Юля

Саша, Люда

Лєна, Катя

6

Люда

Саша, Яна

Даша, Аня

7

Лєна

Ірина, Юля

Аліна, Даша

8

Даша

Люда, Ірина

Лєна, Юля

9

Яна

Люда, Аня

Лєна, Ірина

10

Ірина

Яна, Люда

Лєна, Саша

Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Реконструюйте програму емпіричного дослідження (постановка проблеми, об'єкт і предмет, мета і завдання, гіпотеза психологічного дослідження, методичний інструментарій, наукова новизна і практична значущість дослідження, вибіркова сукупність дослідження).

 2. Створіть соціоматрицю та соціограму.

 3. Визначте соціометричний статус кожного з досліджуваних.

 4. Представте результати дослідження у формі консультативної бесіди зі практичним психологом ЗОШ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.