Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Лабораторна робота №4. Тема: методики дослідження соціально-психологічного клімату групи

Мета заняття: засвоєння студентами масиву знань та умінь, призначених для діагностики соціально-психологічного клімату групи методом тестування.

.

План проведення заняття:

 1. Феномен соціально-психологічного клімату групи.

 2. Структура соціально-психологічного клімату.

 3. Підбір методик для діагностики соціально-психологічного клімату (шкільного класу, учасників клубу за інтересами, групи або підрозділу виробничої бригади і т.д.)

 4. Методика вивчення згуртованості групи

Завдання для роботи на занятті: визначити рівень ціннісно-орієнтаційної єдності групи (ЦОЄ).

Хід виконання. Членам групи пропонується анкета, кожні 5 якостей якої характеризують ставлення:

 • до навчання (1, 6, 16. 18, 25)

 • моральні якості (3, 7, 9, 12, 27)

 • знання (2, 5, 14, 21, 32)

 • якості розуму (4, 20, 30, 24, 34)

 • навчально-організаційні вміння (8, 13, 15, 22, 26)

 • ставлення до товаришів (11, 17, 23, 29, 33)

 • ставлення до себе (10, 19, 28, 31, 35)

Перелік якостей:

 1. Дисциплінованість

 2. Ерудованість

 3. Усвідомлення суспільного обов’язку

 4. Кмітливість

 5. Начитаність

 6. Працелюбність

 7. Ідейні переконання

 8. Уміння контролювати роботу

 9. Моральна вихованість

 10. Самокритичність

 11. Чуйність

 12. Суспільна активність

 13. Уміння планувати роботу

 14. Допитливість

 15. Уміння працювати з книгою

 16. Старанність

 17. Колективізм

 18. Сумлінність

 19. Вимогливість до себе

 20. Критичність

 21. Духовне багатство

 22. Уміння пояснити задачу

 23. Чесність

 24. Ініціативність

 25. Уважність

 26. Відповідальність

 27. Принциповість

 28. Самостійність

 29. Товариськість

 30. Розсудливість

 31. Скромність

 32. Справедливість

 33. Вимогливість до інших

 34. Оригінальність

 35. Впевненість в собі

Члени групи повинні вибрати із цих 35 якостей лише 5, котрі, на їх думку, є необхідними і найважливішими для успішного виконання спільної діяльності.

Обробка отриманих результатів.

Складається матриця, в якій по вертикалі знаходиться список усіх членів групи, а по горизонталі під номерами йдуть якості (35). У ній у кожному рядку відмічаються ті 5 номерів (якостей), які вибрав даний член групи. Потім по вертикалі у кожному стовпці підраховується кількість виборів кожної якості. Коефіцієнт, який визначає ступінь ціннісно-орієнтаційної єдності членів групи (С), вираховують за формулою:

n – сума виборів, що припадає на 5 якостей особистості, що отримали максимальну кількість виборів;

N – число членів групи, які прийняли участь у дослідженні

Література:

 1. Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинский Н.Е. Социальная психология. К., 1997. с. 42-47.

 2. Войтович Н.О. Проблеми організаційного клімату у вищому закладі освіти. – Практична психологія та соціальна робота. №10, 2001. с. 6-10.

 3. Волков Б.С., Волкова В.А. Методы исследований в психологии. М.,2002. с. 48-90.

 4. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. Минск, 2003. с. 854-855.

 5. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения. Учебное пособие. – СПб Питер, 2006 / Глава 15. Психологический климат группы. – С.234-244.

 6. Почебут Л.Г. Организационная социальная психология. – М., 2000 / 3.2.1. Диагностика социально-психологического климата. – С.126-134.

 7. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПБ, 2003. с. 441-455.

 8. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента – СПб, 2001. с.197-202.

 9. Процесс социального исследования. М.1975. с. 290-323.

 10. Семиченко О.А. Психология социальных отношений. М.,1999. с.59-63.

 11. Социальная психология в современном мире. с. 122-129.

 12. Социальная психология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001. с. 370-374.

 13. Урбанович А.А. Психология управления. – Минск, 2003. с.256-287, 504-514.

 14. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение линости учащегося и ученических коллективов / Психологическая наука – школе. – М., 1988. – Ч. 3. – С.146-172.

 15. Шпалінський В.В., Помазан К.А. Психологія управління. Харків, 2002. с.112-114.

 16. Ядов В.А. Социологическое исследование (методология, программа, методы). М., 1972. с.169-173

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.