Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Философская Антропология.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ національНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. Каразіна

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Комплекс навчально-методичних

матеріалів з ДІСЦИПЛІНИ

«Філософська антропологія»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Автор-укладач:

кандидат філософських наук

Загурська Н. В.

Харків-2002

Затверджено на засіданні кафедри філософії

Протокол № 8 від 28 березня 2002 р.

Затверджено та рекомендовано до друку на засіданні

вченої ради філософського факультету

Протокол № 7 від 4 квітня 2002 р.

Розділ і Мета та завдання курсу

Гуманізація програм з філософії на основі поглибленого вивчення філософії людини є актуальним завданням при підготовці філософів-фахівців. Курс «Філософська антропологія» повинен сприяти формуванню гуманістичної спрямованості викладання філософії. Цим обумовлені мета та завдання даного учбового курсу.

Метою курсу є поглиблене вивчення філософсько-антропологічного надбання, ознайомлення майбутніх фахівців з основними традиціями та підходами до сутності людського, які разом із відомостями, отриманими з інших філософських курсів, сприятимуть цілісності знань майбутніх фахівців.

Курс спрямовано на розвиток гуманістичної свідомості майбутніх фахівців, виховання орієнтації на антропні засади філософування та гуманістичного підходу до навчального процесу у вищій школі.

Студенти, які прослухали курс «філософська антропологія», повинні знати:

– вихідні поняття та терміни філософської антропології;

– головні філософсько-антропологічні теорії та персоналії;

– тематику досліджень із філософської антропології;

– сучасні підходи до вирішення класичних філософсько-антропологічних проблем.

Студент, який оволодів даною дисципліною, повинен уміти:

– читати та аналізувати літературу з філософської антропології;

– написати реферат із філософії людини;

– обговорювати характерні аспекти основних підходів до сутності людини;

– дискутувати з приводу протиріч, властивих людській природі.

Розділ іі Загальна схема та структура курсу

№№ п/п та назва теми

Лекції

Семінари

Всього

1. Вступ: предмет та основні проблеми курсу «філософська антропологія»

2. Огляд основних теорій людини («широкий» підхід)

3. Філософська антропологія як специфічний напрямок в історії філософії

4. Людина як творець та витвір культури

5. Роль та значення людини як суб’єкта та об’єкта творчості

6. Дуальність природи людини

7. Поняття тілесності в філософії

8. Філософські аспекти людської сексуальності

9. Метафізика любові. Кохання як філософська проблема

10. Філософська антропологія розуму

11. Свідомість людини та її межі

12. Соціальні аспекти філософської антропології

13. Влада та проблема тотального політичного відчуження

14. Доля гуманістичних цінностей в сучасній культурі

15. Образ-концепт надлюдини: історія та сучасність

16. Людина майбутнього: футурологія та філософська антропологія

17. Екологія, екологічні проблеми та розвиток людства

18. Танатологія: філософсько-антропологічні підходи

до проблеми смерті та безсмертя

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.