Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Електрон. посібник с гиперссылками..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
943.1 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський машинобудівний коледж

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною Радою коледжу

Протокол № ____від _____

Основи обробки матеріалів та інструмент

навчально-методичний посібник

Електронний посібник для самостійної роботи

студентів вищих навчальних закладів з підготовки

молодших спеціалістів спеціальності 5.05050302

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і

автоматичних лініях»

Автор: Денисова В.В., старший викладач

Харків 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський машинобудівний коледж

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною Радою коледжу

Протокол № ____від _____

Основи обробки матеріалів та інструмент

навчально-методичний посібник

Електронний варіант

Автор: Денисова В.В., старший викладач

Розглянуто й схвалено на засіданні

циклової комісії технології

машинобудування і енергетики

Протокол № ___від ________2009р

Голова циклової комісії ______ М.А.Стаднік

Харків 2009

ББК

УДК

Основи обробки матеріалів та інструмент. Електронний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Укл. Денисова В.В. – Харків.: ХМК, 2009, - 43с.

Рекомендовано методичною Радою Харківського машинобудівного коледжу, протокол № від 2009р

Рецензент: д.т.н., професор кафедри технології і управління якістю в машинобудуванні ( І Т М) М.К. Резніченко

ББК

© Харківський машинобудівний коледж

Основи обробки матеріалів та інструмент

До змісту

ВСТУП

Призначення електронного навчального посібника.

Теми й питання, які студенти мають вивчати самостійно, та рекомендації щодо користування навчальним електронним посібником.

Відомості про викладача-консультанта.

Література, що рекомендується при засвоєнні навчальної дисципліни.

  1. Що може дати Вам цей електронний посібник ?

Цей електронний посібник є інструментом реалізації такої важливої сучасної форми одержання знань, як дистанційне навчання.

Він буде корисним кожному, хто вивчає навчальну дисципліну «Основи обробки матеріалів та інструмент».

Електронний посібник містить основні відомості про основи обробки матеріалів та інструмент, а саме:

● матеріали для виготовлення різального інструменту;

процеси точіння й стругання. Токарні різці і основи їх конструювання;

● процеси свердління, зенкерування і розгортання;

● процес фрезерування;

● процеси зубонарізування;

● процес різенарізування. Різенарізні інструменти і основи їх конструювання;

● процес протягування. Типи протяжок й основи їх конструювання;

● процес шліфування й його особливості;

● спеціальні види різального інструменту. Методи підвищення зносостійкості інструментів.

Основи обробки матеріалів та інструмент

  1. Теми й питання , які студенти мають вивчати самостійно, та рекомендації щодо користування електронним посібником

Теми й питання, які студенти мають вивчати самостійно

п/п

Назва тем

та її складові питання

Час,

відведений на

самостійну роботу, год.

Форма

самостійної

роботи

Рекомен-дована

літерату-ра

1

Тема 1 Матеріали для виготовлення різального інструменту

Марки та механічні властивості інструментальних матеріалів.

4

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

2

Тема 2 Процеси точіння і стругання. Токарні різці і основи їх конструювання

Явища утворення наросту усадки стружки та зміцнення обробленої поверхні. Особливості процесів стругання й довбання.

4

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

3

Тема 3 Процеси свердління, зенкерування і розгортання

Процес стружкоутворення. Знос і стійкість свердел, зенкерів і розгорток.

6

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

4

Тема 4 Процес фрезерування

Способи оброблення поверхонь при

зустрічному та попутному фрезеруванні. Фактори, які впливають на швидкість різання

при фрезеруванні.

8

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

5

Тема 5 Процеси зубонарізування

Зубонарізні інструменти і основи їх конструювання. Швидкість різання при зубонарізуванні, аналіз формули швидкості різання. Потужність, яка потрібна на різання.

8

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

6

Тема 6 Процес різенарізування. Різенарізні інструменти та основи їх конструювання

Схеми нарізування різей, їх характеристика.

8

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,2,3]

7

Тема 7 Процес протягування

Типи протяжок та основи їх конструювання.

Схеми різання при протягуванні.

4

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,2,3]

8

Тема 8 Процес шліфування та його особливості

Форми абразивного інструменту, його маркування відповідно до стандарту. Спеціальні види шліфування.

6

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,3]

9

Тема 9 Спеціальні види різального інструменту. Методи підвищення зносостійкості інструментів

Особливості конструювання комбінованих інструментів. Методи підвищення зносостійкості інструментів.

6

Вивчення

матеріалу

за підручниками

[1,2,3]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.