Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция Маркетинг у банку.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
844.8 Кб
Скачать

3. Лекції

Тема 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері

1.1. Маркетинг: його складові елементи та базові категорії

Маркетинг — це комплекс заходів у сфері досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства по вивченню всіх чинників, що здійснюють вплив на процес виробництва і просування товарів і послуг від виробника до споживача.

Елементи маркетингу:

а) вивчення споживача;

б) дослідження мотивів його поведінки на ринку;

в) аналіз безпосередньо ринку;

г) дослідження продукту (виробу чи послуг);

д) аналіз систем і методів реалізації продукту;

е) аналіз обсягу товарообороту підприємства;

ж) вивчення конкурентів, визначення форм і рівня (ступеня жорсткості) конкуренції;

з) дослідження рекламної діяльності;

і) визначення найбільш ефективних засобів просування товару на ринку;

к) вивчення «ніші» ринку.

«Ніша» ринку — галузь виробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращі можливості (порівняно з потенційними конкурентами) щодо реалізації своїх переваг для збільшення товарообігу.

Маркетинг розподіляється на дві підсистеми — мікромаркетинг і макромаркетинг.

Мікромаркетинг - підсистема управління всередині підприємства, яка забезпечує зв'язок між виробником та споживачем. Він підрозділяється на управлінський (керівництво на всіх рівнях управління підприємством), стратегічний (вивчення і планування співвідношення між зовнішніми факторами та внутрішніми ресурсами) та біхейвіористичний (вивчення мотивації споживачів для подальшої сегментації ринку).

Макромаркетинг - підсистема управління ринком у масштабах суспільства взагалі. Він підрозділяється на функціональний (аналіз збутової діяльності за її елементами), товарний (вивчення потреб покупців), інституційний (інститути кінцевої реалізації, роздрібного продажу) та регіональний (врахування специфічних особливостей ринку).

Банківський маркетингсистема управління банківською діяльністю у рамках загальної ідеології маркетингу.

До базових категорій маркетингу відносять такі категорії, як:

Нестаток — брак засобів до існування; бідність, нужда, злидні.

Потреба — 1) необхідність у чому-небудь, що вимагає задовільнення; 2) вимоги, які необхідно задовольнити, запити відповідно з культурним рівнем та особистістю індивідуума.

Запит - потреба у чомусь, підкріплена купівельною спроможністю.

Товар — все те, що становить предмет торгівлі, може задовольнити потребу чи нестаток і пропонується на ринку з метою звернення уваги, придбання або використання.

Обмін — процес руху товарів як форма розподілу продуктів праці суспільства, обмін попиту і пропозиції.

Угода — 1) комерційний обмін цінностями між двома сторонами; 2) договір, за яким встановлюються взаємні зобов'язання щодо чого-небудь.

Ринок — сукупність існуючих і потенційних покупців товару. Він може бути роздрібним, оптовим, посередницьким, міжнародним та ринком державних установ. Але з точки зору розуміння особливих категорій маркетингу ринки можуть бути потенційними та доступними.

До основних інструментів маркетингу відносять:

> роботу з продуктом (визначення розміру кредиту, строків, умов його надання і погашення, назва, властивості, гарантії, технічне обслуговування клієнта, торговельне обслуговування);

  • визначення ціни (процентної ставки, комісійної винагороди, встановлення і зміна ціни, можливості її диференціювання, надання знижок, формулювання умов платежу тощо);

  • розподіл (система збуту послуг філії, відділення і т. п.);

  • комунікації (реклама, підтримка збуту і робота з громадськістю).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]