Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод ЗАП.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
499.71 Кб
Скачать

Тема 1.5. Обмеження та обтяження прав на землю

Індивідуально-консультативна робота – 2 години

 1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю.

Самостійна робота – 3 години

1. Загальна характеристика обмежень прав на землі.

2. Загальна характеристика обтяжень прав на землю.

Дана тема, яка виноситься на індивідуально-консультативну та самостійну роботу є досить складною та актуальною, так як законодавство не розрізняє (і не розкриває) на сьогодні термінів «обмеження» та «обтяження», часто вони вживаються як синоніми. Суперечливі думки з приводу змісту та співвідношення наведених термінів існують у правовій доктрині.

Цивільне законодавство закріплює ці поняття лише стосовно рухомого майна і визначає обтяження – це право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна (ч. І ст. З Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р.). Таким чином, як бачимо, у цивільному законодавстві поняття «обтяження» та «обмеження» також чітко не розрізняються.

У правовій доктрині існує підхід, за якими обтяженнями є будь-які права на земельні ділянки, окрім права власності;

А обмеження - це звуження меж суб'єктивного права, яке не випливає із права іншої особи.

Слід звернути увагу, що обмеження та обтяження прав на землю складають значну частину земельно-правового регулювання. Наявність значної кількості обмежень та обтяжень прав на землю обумовлена специфікою землі як об'єкта права.

Література: Земельне право [3; 30; 32; 33; 34; 35; 36].

Тема 1.6. Управління у галузі земельних відносин

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття управління у галузі земельних відносин.

2. Органи управління земельними відносинами.

3. Функції управління у галузі земельних відносин:

 • планування використання земель;

 • встановлення меж адміністративно-територіальних утворень;

 • розподіл та перерозподіл земель;

 • моніторинг земель;

 • контроль за використанням, відтворенням та охороною земель;

 • землеустрій;

 • ведення державного земельного кадастру;

 • вирішення земельних спорів.

Самостійна робота – 4 години

1. Функції управління у галузі земельних відносин:

 • моніторинг земель;

 • контроль за використанням, відтворенням та охороною земель;

 • землеустрій;

 • ведення державного земельного кадастру;

 • вирішення земельних спорів.

Готуючись до вивчення зазначених питань студенти повинні керуватися Земельним кодексом України та іншими літературними джерелами і нормативно-правовими актами, які наведені нижче в переліку. Обґрунтовуючи питання щодо органів управління потрібно розрізняти, в залежності від обсягу компетенції, такі органи:

- загальної (Верховна Рада України (ст. 6 ЗК України), Кабінет Міністрів України (ст. 13 ЗК України), Рада Міністрів АР Крим (ст. 16 ЗК України), місцеві державні адміністрації (ст. 17 ЗК України, ст. ст. 16, 21 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»), Верховна Рада АР Крим (ст. 7 ЗК України), місцеві ради (ст.ст. 8 – 12 ЗК України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ»);

- міжгалузевої (Міністерство екології та природних ресурсів України (ст. 14 ЗК України, ст. 17 ЗУ «Про охорону земель», ст. 20 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення, затверджене постановою КМ України від 02.11.2006 № 1524); міністерство, зокрема, організовує моніторинг земель, проведення державної екологічної експертизи, здійснює контрольні повноваження тощо, Державна екологічна інспекція України, Державна інспекція сільського господарства України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державна інспекція техногенної безпеки України, Міністерство культури, Державне агентство екологічних інвестицій України, Державне агентство резерву України, Міністерство оборони України (Положення затверджене постановою КМ України від 03.08.2006 № 1080): забезпечує використання земельних ділянок, виділених для потреб Збройних Сил, Фонд державного майна України);

- галузевої компетенції (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Державна служба автомобільних доріг України);

- спеціально уповноважені органи у сфері земельних та аграрних правовідносин (Державне агентство земельних ресурсів України та Міністерство аграрної політики та продовольства України).

Студенти повинні знати повноваження та структуру даних органів та опрацювати наведені нормативно-правові акти. Юристи, в межах даної теми, мають з’ясувати основні функції управління та вміти давати їм характеристику.

Література: Земельне право [1; 3; 10; 34; 36].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.