Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Методичні вказівки курсантам по підготовці до семінару

1. При підготовці до семінару використати вказану вище літературу, а також конспект лекцій.

2. На виступ з повідомленням підготуватись не пізніше як за два дні. Обсяг повідомлення 1-2 сторінки. В повідомленні вказати 1-2 питання та список використаної літератури. Для оголошення повідомлення надається 5-7 хвилин під час семінарського заняття.

3. Дозволяється відповідати на питання семінару по заготовленому плану виступу.

4. На початку або у кінці семінару може проводитися письмове опитування для оцінки кожного курсанта з даної теми.

Тема 4 правові засади організації і здійснення фінансового контролю

( практичні заняття — 2 години, самостійна робота - 4 години)

План

 1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю.

 2. Види фінансового контролю.

 3. Методи фінансового контролю.

 4. Органи фінансового контролю.

 5. Аудиторський контроль.

Основні категорії: фінансовий контроль; фінансова дисципліна; державний і недержавний фінансовий контроль; об'єкти фінансового контролю; бухгалтерський облік і фінансова звітність; методи фінансового контролю; методика фінансового контролю; спостереження; облік; обстеження; аналіз; ревізія; перевірка; фінансово-економічна експертиза; незалежний фінансовий контроль; аудиторський контроль.

Контрольні запитання

/. Розкрийте поняття і зміст фінансового контролю.

 1. Якими є завдання фінансового контролю?

 2. Що розуміють під фінансовою дисципліною?

 3. Які особливості правового регулювання фінансового контролю?

 4. Які є егіди фінансового контролю?

 5. Які застосовують методи фінансового контролю?

 6. Система органів, що здійснюють фінансовий контроль.

 7. Які повноваження мають органи фінансового контролю?

 8. Дайте визначення аудиторського контролю.

 9. У чому полягають аудиторські перевірки?

Завдання

1. Документальна перевірка підприємства районною податковою інспекцією засвідчила, що бухгалтерський облік на цьому підприємстві ведеться з численними порушеннями: не ведеться облік за деякими регістрами, що пов'язані з обліком податкових платежів, головна книга та інші облікові документи оформлені недбало, з численними виправленнями, підчистками; немає деяких документів про надходження і видатки коштів. В акті документальної перевірки зафіксовано конкретні суми заниження податкових зобов'язань, виявлених за бухгалтерськими документами підприємства. За матеріалами перевірки прийнято рішення про застосування штрафних санкцій за приховування (заниження) прибутку.

Чи є правомірними дії податкової інспекції стосовно цього підприємства?

2. Під час проведення ревізії на підприємстві ревізор вилучив у бухгалтера чорнові записи про ведення бухгалтерського обліку цього підприємства. Вилучення оформлено протоколом, копію якого вручено під розписку директорові підприємства.

Чи є правомірними дії ревізора?

3. Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" вніс до статутного фонду дочірнього підприємства "Південтрансбуд" основні засоби товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" - обладнання, яке перебувало у податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" не надав.

Дайте правову оцінку дій директора товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс". Якими мали бути дії директора для узгодження операцій з активами, що перебувають у податковій заставі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]