Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Критерії оцінки знань курсантів

Результати поточного та підсумкового контролю успішності курсантів визначаються:

  • екзамени та диференційовані заліки за чотирибальною шкалою – оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»;

  • заліки за двобальною шкалою – «зараховано», «не зараховано».

Оцінка курсанту за усну відповідь, письмову роботу, практичні дії і виконанні робіт при поточному контролі на заняттях, диференційованих заліках та екзаменах виставляється:

Національна

ECTS

Визначення

відмінно

A

Відмінне виконання без помилок

відмінно

B

Відмінне виконання лише з незначною кількістю недоліків

добре

C

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

добре

D

Хороша робота, але зі значною кількістю недоліків

задовільно

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

незадовільно

FX

Потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

незадовільно

F

Необхідна серйозна подальша робота

При двох окремих оцінках виставляється

Національна

ECTS

Визначення

відмінно

A

Якщо обидві оцінки «відмінно»

відмінно

B

Якщо обидві оцінки «відмінно»

добре

C

Якщо обидві оцінки «добре» або одна оцінка «відмінно», а друга «добре» або «задовільно»

добре

D

Якщо обидві оцінки «добре» або одна оцінка «відмінно», а друга «добре» або «задовільно»

задовільно

E

Якщо обидві оцінки «задовільно» або одна оцінка «добре», а інша «задовільно»

незадовільно

FX

Якщо одна з окремих оцінок «незадовільно»

незадовільно

F

Якщо одна з окремих оцінок «незадовільно»

При трьох окремих оцінках виставляється

Національна

ECTS

Визначення

відмінно

A

Якщо в окремих оцінках не більше однієї оцінки «добре», а інші – «відмінно»

відмінно

B

Якщо в окремих оцінках не більше однієї оцінки «добре», а інші – «відмінно»

добре

C

Якщо в окремих оцінках не більше однієї оцінки «задовільно»

добре

D

Якщо в окремих оцінках не більше однієї оцінки «задовільно»

задовільно

E

Якщо в окремих оцінках не більше однієї оцінки «незадовільно»

незадовільно

FX

Якщо дві з окремих оцінок «незадовільно»

незадовільно

F

Якщо дві з окремих оцінок «незадовільно»

При чотирьох окремих оцінках виставляється

Національна

ECTS

Визначення

відмінно

A

Якщо в окремих оцінках одна оцінка «добре», а інші «відмінно»

відмінно

B

Якщо в окремих оцінках одна оцінка «добре», а інші «відмінно»

добре

C

Якщо в окремих оцінках одна оцінка «задовільно», а інші «добре» та відмінно» або якщо дві оцінки «задовільно» та дві оцінки «відмінно»

добре

D

Якщо в окремих оцінках одна оцінка «задовільно», а інші «добре» та відмінно» або якщо дві оцінки «задовільно» та дві оцінки «відмінно»

задовільно

E

Якщо в окремих оцінках не більше однієї «незадовільно»

незадовільно

FX

Якщо в окремих оцінках дві «незадовільно»

незадовільно

F

Якщо в окремих оцінках три «незадовільно»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]