Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Методичні вказівки курсантам по підготовці до семінару

1. При підготовці до семінару використати вказану вище літературу, а також конспект лекцій.

2. На виступ з повідомленням підготуватись не пізніше як за два дні. Обсяг повідомлення 1-2 сторінки. В повідомленні вказати 1-2 питання та список використаної літератури. Для оголошення повідомлення надається 5-7 хвилин під час семінарського заняття.

3. Дозволяється відповідати на питання семінару по заготовленому плану виступу.

4. На початку або у кінці семінару може проводитися письмове опитування для оцінки кожного курсанта з даної теми.

Тема 8 правове регулювання міжбюджетних відносин

(лекції- 4 години, практичні заняття - 2 години, самостійна робота - 3 години)

План

  1. Поняття і значення міжбюджетних відносин.

  2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами.

  1. Бюджетне регулювання як основний засіб упорядкування міжбюджетних відносин.

  1. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

Основні категорії: міжбюджетні відносини; розмежування видатків між бюджетами; видатки, що здійснюються з Державного бюджету України; видатки місцевих бюджетів; фінансові нормативи бюджетної забезпеченості; коригувальні коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості; кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування; міжбюджетні трансферти; дотація вирівнювання; субвенція, субсидія, трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам; кошти, що передаються до Державного бюджету України і місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації.

Контрольні запитання

/. У чому полягають міжбюджетні відносини? Якими є їх поняття та принципи?

  1. Як розподіляються доходи і видатки бюджетів?

  2. Якою є сутність бюджетного регулювання?

  3. Якими є методи бюджетного регулювання?

  4. Визначення і сутність трансфертів.

  5. Як розвиваються міжбюджетні відносини на сучасному етапі?

Завдання

1. Відповідно до закону про державний бюджет на поточний рік до луганського обласного бюджету надійшли кошти субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційного проекту в сумі 10 млн грн. Частину отриманих коштів, зокрема 7 млн грн., було використано на модернізацію теплових і водопостачальних мереж міста Луганська, які були у вкрай незадовільному стані. Іншу частину коштів спрямовано на газифікацію селища Врубовське.

Дайте правову оцінку ситуації.

2. У зв'язку з наданням пільг окремим категоріям громадян щодо сплати податку з доходів фізичних осіб істотно зменшилися доходи обласного бюджету на здійснення власних повноважень. Тому голова обласної адміністрації видав розпорядження про обов'язкове перерахування 10% доходів бюджетів області за перший квартал поточного року до обласного бюджету. Ці кошти мали забезпечити фінансування місцевої міліції та будівництва метрополітену.

Чим має супроводжуватись рішення про надання податкових пільг, що зменшують доходи місцевих бюджетів? Який порядок передачі коштів з одного місцевого бюджету іншому? Чи є розпорядження голови облдержадміністрації таким, що не суперечить чинному законодавству?

3. Після звіту про виконання державного бюджету за другий квартал виявлено перевищення доходів спеціального фонду бюджету над його видатками. Оскільки така ситуація свідчить про профіцит бюджету, то Верховна Рада України прийняла рішення про передачу надлишкове отриманої частини коштів спеціального фонду Державного бюджету України у вигляді субвенції міському бюджету м. Тернополя на ремонт електростанції.

Обгрунтуйте правомірність рішення Верховної Ради України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]