Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НавчПрог ФП денне бакалаври.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
700.42 Кб
Скачать

Нормативні акти і література

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №5-6. - Ст. ЗО.

 2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05. 1999 р. // Там само. -1999.-№29.-Ст. 238.

 3. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Там само. - 2001. - №29. - Ст. 137.

 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Там само. - 2001. -№32. - Ст. 1457.

 5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіц. вісн. України. - 2003. -№51.- Ст. 2077.

 6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22 // Там само. - 2004. - №13. - Ст. 908.

 7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 // Там само. - 2005. - № 3. - Ст. 155.

 8. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: затв. постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. №547 // Там само. - 2004. - № 49. - Ст. 3221.

 9. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

 10. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

 11. Алісов Є. О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. - X.: Фоліо, 2004. - 288 с.

Методичні вказівки курсантам по підготовці до семінару

1. При підготовці до семінару використати вказану вище літературу, а також конспект лекцій.

2. На виступ з повідомленням підготуватись не пізніше як за два дні. Обсяг повідомлення 1-2 сторінки. В повідомленні вказати 1-2 питання та список використаної літератури. Для оголошення повідомлення надається 5-7 хвилин під час семінарського заняття.

3. Дозволяється відповідати на питання семінару по заготовленому плану виступу.

4. На початку або у кінці семінару може проводитися письмове опитування для оцінки кожного курсанта з даної теми.

Тема 14 валютне регулювання і валютний контроль

План

 1. Поняття валюти і валютних цінностей.

 2. Зміст валютного регулювання.

 3. Валютний контроль.

 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Основні категорії: валюта; валютні цінності; іноземна валюта; валюта України; конвертованість валюти; валютний курс; валютні операції; валютні обмеження; валютне регулювання; валютний контроль.

Контрольні питання

 1. Що таке валютні цінності? їх поняття та елементи

 2. Поняття та особливості статусу валюти.

 3. Поняття та зміст валютних операцій

 4. У чому полягає валютне регулювання ?

 5. Які існують валютні обмеження?

 6. Яким є правове регулювання валютного контролю ?

 7. Яка відповідальність установлена за порушення валютного законодавства?

Завдання

1. Підприємство "Аякс" уклало договір із компанією "Синтез' на поставку медичного обладнання на суму 80 тис. євро. За дорученням підприємства "Аякс" комерційний банк "Синтез" придбав вказану суму на міжбанківському валютному ринку і зарахував її на валютний рахунок підприємства "Аякс", але протягом двох тижнів до комерційного банку "Синтез" не надійшло платіжне доручення про перерахування коштів на рахунок компанії "Синтез".

Якими в цій ситуації мають бути дії комерційного банку "Синтез"?

2. Під час проведення документальної податкової перевірки акціонерного товариства "Барс" було встановлено, що в березні 2001 р. воно уклало кредитний договір з іноземним банком на суму 50 тис. доларів США. Кошти за договором вчасно одержав та зарахував уповноважений банк "Омега" на рахунок акціонерного товариства "Барс", але документи, що свідчать про правомірність одержання кредитних коштів акціонерним товариством "Барс" до банку не надійшли.

Якими мають бути дії комерційного банку "Омега" за таких обставин? Які наслідки передбачені чинним законодавством у разі, якщо уповноважений банк не повідомляє органу Державної податкової служби про одержання кредиту резидентом від банка-нерезидента?

3. Під час попереднього розслідування кримінальної справи слідчий, відповідно до ст. 154і Кримінально-процесуального кодексу України, обрав запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді застави. Як заставу слідчий прийняв від підозрюваного 20 тис. доларів США, про що було складено "Протокол прийняття застави".

Чи правомірними є дії слідчого?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]