Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мегаметодичка часть_II.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.48 Mб
Скачать

Експериментальна частина

Включити рН – метр і настроїти його за допомогою еталонних розчинів. В стакан на 100 мл налити 20 – 30 мл суміші 0,1 н розчину хлоридної; оцтової або шавлевої кислот ( 0,1 н розчину основ NaOH або амоніаку) і поставте на магнітну мішалку. Виміряти значення рН цієї суміші. Налийте в бюретку 0,1н стандартний розчин NaOH (або 0,1 н розчином НСІ) і поступово додавайте по 0,2 мл в стакан з кислотою (лугом)стандартного 1н розчину. При додаванні кожної порції (по 0,2 мл) лугу (кислоти) записуйте значення рН розчину, що титруєте. Ближче до точки еквівалентності (рН ≈ 4,9 для кислоти рН≈9 для лугу) додавайте по 0,05 мл 1 н стандартного розчину лугу (кислоти) в стакан з розчином, що титруєте. Результати вимірювання рН при кожному додаванні титранта запишіть в таблицю.Тіж самі процедури повторіть відповідно з еквімолярними сумішами кислот (лугів).

№ п/п

V титранту мл

рН

Δ рН

ΔV

Розрахунки

1.Побудувати графік залежності: рН розчину від об’єму добавленого титранту і від об’єму доданого титранту.

2. Знайти точки еквівалентності на кривих титрування і обчислити концентрації кислот або основ в суміші.

3.Обчисліть константи дисоціації слабких електролітів оцтової або щавлевої кислот за рівнянням рН = - lg K .При цьому необхідно пам’ятати, що в точці еквівалентності рН = рК . Порівняти константу дисоціації Кдис. з довідниковою.

Лабораторна робота №12

Тема: іонометричний метод визначення вмісту нітратів у продукції рослинництва.

Мета: визначити вміст нітратів в свіжих овощах іонометричним методом.

Обладнання: рН-метр-іономір «Експерт-001»; хімічні стакани на 50 та 100мл; піпетки; циліндри; мірні колби на 100 мл; механічна терка; кристалізатор; ніж; терези; магнітна мішалка.

Матеріали та реактиви: 1% розчин алюмокалієвих галунів; 0,1 М розчин натрію нітрату.

Контрольні запитання:

  1. Які особливості мають іоноселективні мембрані електроди?

  2. Які види мембраних іоноселективних електродів ви знаєте?

  3. Яке рівняння для визначення потенціалу будь-якого мембранного електроду може бути застосовано?

  4. Що таке коефіцієнт селективності і яке фізичне значення він має у випадку, наприклад, твердих кристалічних електродів, гетерогенних мембраних на основі малорозчинних сполук або рідких мембраних електродів?

  5. Яке електрохімічне коло створюється для визначення нітратів іонометричним методом?

Завдання до роботи:

  1. Визначити вміст нітрат-іонів за допомогою іон селективного електроду.

  2. Порівняти визначені концентрації нітратів в різних видах рослинницької продукції з ГДР вмісту нітратів.

Експериментальна частина

Іонометричний метод визначення вмісту нітратів у продукції рослинництва заснований на вимірюванні активності нітрат-іона іонселективним електродом у сольовій суспензії 1% розчину алюмокалієвих галунів при співвідношенні проби і розчину галунів 1:5.

Підготовка до аналізу

  1. Приготування екстрагую чого розчину

Зважити 10г алюмокалієвих галунів з погрішністю 0,1г і розчинити в дистильованій воді. Довести об’єм розчину до 1 літру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.