Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи_очищення води_курсовий_проект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

3.3. Визначення фактичних концентрацій забруднень у воді водойми після випуску стічних вод

Фактичні концентраті забруднень у воді водойми Свод/j після надходження до неї стічних вод розрахункового випуску з концентраціями Соч/j визначаються за формулою:

; (мг/л) (3.5)

Відповідно до прийнятих рішень, Cвод/j <= Cгдк/j , І(ЛОШ)/вод та < 1, тобто якість води у водоймі після скиду не повинна бути гіршою, ніж вимагається правилами охорони водойм. Результати розрахунку за кожним випуском подають за зразком табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Розрахунок випуску №_ стічних вод від__________________________

Назва показника забруднення

Концентрація, мг/л

Свип/j

Сфон/j

Сгдк/j

Сскид/j

Еф/j

Соч/j

Свод/j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дотримання у водоймі після скиду стічних вод нормативних показників визначаються за групами ЛОШ через розрахунок І(лош), для кожного випуску окремо, виходячи із співвідношення :

; (3.6)

Для двох видів показників якості води - БСК та завислих речовин, які комплексно відображають її забрудненість, інтегральний показник шкідливості визначається для кожного окремо.

Якщо за певним показником І(лош) (санітарно-токсикологічної, токсикологічної чи органолептичної групи ) виявиться, що І(лош) > 1, то це означає, що за даною групою ЛОШ спостерігається перевищення рівнів ГДК (враховуючи ефект сумації забруднень) і необхідно знижувати концентрацію забруднень даної групи. Зниження концентрації може досягатися різними шляхами – від збільшення ефективності роботи споруд систем очищення – до проектування окремих додаткових споруд.

4. Розрахунок умов скиду стічних вод спільним випуском

У випадку спільного випуску стічні води від усіх, джерел водовідведення скидаються до водойми після очищення на єдиних очисних спорудах. Як правило, стічні води підприємств після певного попереднього очищення (при необхідності) подаються на очисні споруди міста. Після очищення суміші міських та виробничих стічних вод одним випуском відводиться до водойми. Якість стічних вод, які відводяться від промислових підприємств, повинна відповідати умовам прийому до каналізаційної мережі та міських очисних споруд БХО (додаток 1), які занесені в графи 5,6 табл. 2.1.

Розрахункова витрата стічних вод qo спільного випуску дорівнює сумі максимальних секундних qmax витрат усіх випусків стічних вод, моксимально годинна та середньодобова витрата – аналогічно сумі даних витрат усіх джерел водовідведення.

; (м3/с) (4.1)

годинна максимальна: ; (м3/год) (4.2)

середньодобова: ; (м3/добу) (4.3)

Розрахункова концентрація забруднень, які утворюються на підприємствах та можуть бути спрямовані на спільні очисні споруди міста, встановлюється як середньозважена концентрація, мг/л, суміші стічних вод усіх джерел водовідведення:

; (4.4)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.