Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи_очищення води_курсовий_проект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Література

1. СНИП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.- М., 1986.

2. Технические условия на качество и режим сброса сточных вод промышленных предприятий в коммунальную систему канализации населенных пунктов. 21 05.1990, N70.

3. Водопостачання, водовідведення та якість води. За ред. А.К.Запольського // -К.: Вища школа, 2005, - 671 с.

4. Ласков Ю.М. и др. Примеры расчетов канализационных сооружений:Учебное пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1987. -255 с.

5. Канализация: Учебник для вузов./С.В.Яковлев, Я.А.Карелин, А.И.Жуков, С.К.Колобанов.-М.:Стройиздат, 1975.-632с.

6. Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. №1100.

7. Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм (№ 12-04-13 від 09.08.1990).

8. Гончарук В.В. Концепция улучшения качества питьевой воды в Украине. // Химия и технология воды. – 1994. – Т. 16, № 5. – С. 467-472.

9. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Економіка водного господарства. Навчальний посібник. – Рівне: РДТУ, 2000. – 160.

10. Державні санітарні правила і норми “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”. – № 383 від 23.12.96

11. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. – 319 с.

12. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ За ред. А.К.Запольського К.: Лібра, 2000.

13. Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. – К.: Генеза, 1997. – 640 с.

Додаток 1

Граничнодопустимі величини показників якості стічних вод

Назва показника забруднення

ЛОШ госп/риб.

Допустима величина показника Снорм, мг/л

Орієнтовний ефект вилучення на спорудах БХО, %

у випуску до каналіза-ційної мережі

на спорудах біологічного очищення (БХО)

у воді водойми

госпо-дарсько-побутового призначення

рибогоспо-дарського призначення

1

2

3

4

5

6

7

Амоній NH4+

T/T

-

10

2

0,5

80

Алюміній Al+3

T/T

-

0,75

0,5

0,04

90

Барвник синій

O

-

25

100

-

0

Барвник чорний

O

-

60

0,8

-

0

Залізо загальне Fe

O/T

-

5

0,3

0,1

50

Кадмій Cd+2

T/T

-

0,1

0,001

0,005

60

Мідь Cu+2

O/T

-

0,5

1

0,005

40

Нафтопродукти

O/T

50,0

25

0,3

0,05

35

Нікель Nі+2

T/T

-

0,5

0,1

0,01

50

Роданіди CN-

-

-

100

0,1

0,1

80

Свинець Pb

T/T

-

0,1

0,03

0,1

50

Сірковуглець CS-

O/T

-

5

1

1

0

Сульфіди S-2

C

3,0

1

0

0

1 мг/л

ПАР аіонні

O/T

-

20

0,5

0,5

80

ПАР неіногенні

O/T

-

50

0,1

0,1

80

Сульфати SO4-2

O/C

400,0

-

500

100

0

Хлориди Cl-

O/C

-

-

350

300

0

Фенол

O/T

-

10

0,001

0,001

95

Хром Cr+3

T/T

-

2,5

0,5

0,005

80

Хром Cr+6

T/T

-

0,1

0,05

0,001

0

Ціаніди CN-

T

-

1,5

0,1

0,05

70

Цинк Zn+2

T/T

-

1

1

0,01

30

БСКП

-

750,0

-

6

3

до 15 мг/л

Завислі речовини

-

500,0

-

+0,25(1)

+0,75(2)

до 15 мг/л

ДОДАТОК 2

Решітки-дробарки

Марка

Макс. пропускна здатність, м3/год

Ширина щілин-отворів, мм

Сумарна площа щілин, см2

Діаметр барабана, мм

Частота обертання барабана, хв-1

РД-200

60

8

190

180

53

РД-400

420

10

1190

400

31

РД-600

2000

10

4550

635

31

ДОДАТОК 3

Параметри вловлювання піску

Діаметр затриманих часток піску, мм

Гідравлічна крупність uo, мм/с

Значення Ks залежно від типу пісковловлювача

горизонтальні

аеровані при відношенні Bs : Hs

1,00

1,25

1,50

0,15

13,2

-

2,62

2,50

2,39

0,20

18,7

1,7

2,43

2,25

2,08

0,25

24,3

10

-

-

-

ДОДАТОК 4

Тривалість відстоювання tв води в залежності від ефекту Ев її освітлення

Ефект освітлення Ев %

Тривалість відстоювання у стандартному циліндрі tв, с, при концентрації Сз.р. завислих речовин, мг/л

100

200

300

400

30

900

540

320

260

40

1320

650

450

390

50

1900

900

640

450

60

3800

1200

870

680

ДОДАТОК 5

Залежність показника ступеня nв від ефекту Ев %освітлення та концентрації завислих речовин Сз.р.

Ефект освітлення Ев %

Коефіцієнт nв, при концентрації Сз.р. завислих речовин, мг/л

150

200

300

400

50

0,38

0,31

0,20

0,14

60

0,45

0,37

0,27

0,21

70

0,27

0,16

0,12

0,10

ДОДАТОК 6

Залежність коефіцієнта ав від температури t

1,00

1,14

1,30

1,50

t

20

15

10

6

ДОДАТОК 7

Розрахункові параметри проектування фільтрів доочищення води

Фільтр

Фільтрувальний матеріал

Висота шару м

Швидкість фільтрування м/год

Інтенсивність промивки

Час етапу промивки, хв

Ефект очищення Е %

норм.

форс.

БСК

зав.р

Одношаровий дрібнозернистий з подачею зверху вниз

Пісок гравій

1,2-1,3

6-7

7-8

Повітря

18-20

2

50-60

70-75

Повітря

8-20

10-12

0,5-0,7

з водою

3-5

Вода

7

6-8

Одношаровий крупнозернистий з подачею зверху вниз

Щебінь гранітний

1,2

16

18

Повітря

16

3

35-40

45-50

Повітря

16

4

з водою

10

Вода

15

3

Двошаровий з подачею води зверху вниз

Антрацит

Пісок Гравій

0,4-0,5

7-8

9-10

Вода

14-16

10-12

60-70

70-80

0,6-0,7

 

 

4

0,5-0,7

 

 

 

 

3

Каркасно-засипний

Пісок Каркас-гравій

0,9

10

15

Повітря

14-16

5-7

70

70-80

2,3

з водою

6-8

4

Вода

14-16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.