Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи_очищення води_курсовий_проект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

3.2. Визначення фактичних концентрацій забруднень у стічних водах, які випускаються до водойми

Технологія очищення стічних вод кожного з водокористувачів визначається шляхом аналізу літературних джерел [3.4.5] з обов'язковим дотриманням умови, що концентрації забруднень в очищеній воді Соч/j не перевищують вимог до скиду:

Соч/j<=Сскид/j . (3.2)

При цьому варто зважити на те, що очищення стічних вод можна здійснювати різними методами, які мають різну ефективність, конструктивне та апаратурне оформлення, різну собівартість, матеріалo- та енергомісткість. Тому вибір технології - процес відповідальний і творчий.

Таблиця 3.1

Порівняльна таблиця фактичних та гранично-допустимих до скиду

концентрацій забруднюючих речовин стічних вод окремих випусків

Назва показника

забруднення

Концентрація, мг/л

Необхідність

очищення ( +, - )

Свип/j

Сскид/j

Випуск від населеного пункту

1

Випуск від підприємства 1

1

Випуск від підприємства 2

1

Споруди механічного очищення стічних вод (решітки, пісковловлювачі, відстійники тощо) розраховуються і влаштовуються таким чином, щоб в очищеній воді концентрація завислих речовин не перевищувала 15 мг/л, тобто Соч/зав.реч = 15 мг/л. Це здійснюється виходячи з умов роботи споруд біологічного очищення, які розташовані після апаратів механічного очищення.

Споруди біохімічного очищення стічних вод (біофільтри, аеротенки) розраховуються і влаштовуються на повне біологічне очищення, тобто таким чином, щоб в очищеній воді концентрація БСК не перевищувала 15 мг/л, тобто Соч/БСК = 15 мг/л.

Фактичні концентрації забруднень в очищеній стічній воді, яка скидається до водойми, визначаються ефективністю Еф/j,% застосованої технології її очищення. Для забруднень, які проходять через споруди біохімічного очищення, концентрації забруднень в очищеній стічній воді:

; (мг/л) (3.3)

де Свип/j - концентрації забруднень, які утворюються в джерелі водовідведення розрахункового випуску (до очищення), мг/л (п. 1.2);

Еф/бхо/j - ефективність очищення за певною забруднюючою речовиною споруд біохімічного очищення.

Якщо Сскид/j <=Соч/j, то в такому випадку за допомогою споруд біохімічного очищення не вдається очистити стічні води до необхідного рівня. В такому випадку для забезпечення достатнього рівня очищення стічних вод за певними показниками необхідно використання додаткових споруд очищення стічних вод (наприклад фільтрів доочищення), ефективність роботи яких може досягати залежно від типу та параметрів роботи до 95%.

; (мг/л) (3.4)

В будь-якому випадку після всіх споруд очищення повинно бути дотримане співвідношення: Соч/j<=Сскид/j. В певних випадках є потреба у кількох ступенях додаткових споруд очищення стічних вод.

Слід зауважити, що оскільки технологія очищення стічних вод забезпечує виконання умов скиду для усіх забруднень, то для інгредієнта з найбільш жорсткими вимогами до очищення виконується умова рівності, а для усіх інших показників забруднення ця умова виконується з запасом, як нерівність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.