Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Агапова_Шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
441.34 Кб
Скачать

1. Характеристика виробничих факторів

За ступенем впливу виробничі фактори розділяються на шкідливі і небезпечні виробничі фактори.

Шкідливий виробничий фактор - фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я нащадків.

Шкідливими виробничими факторами є: Фізичні фактори, Хімічні фактори, Біологічні фактори, Фактори трудового процесу.

Небезпечний виробничий фактор - фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров'я або смерті.

Залежно від кількісної характеристики рівнів і тривалості дії окремі шкідливі виробничі фактори можуть стати небезпечними.

За функціональним впливом на умові праці фактори поділяються:

Технічні (характеризують рівень сучасності та безпеки технологічного оборудовання, ефективність систем та засобів захисту, ступінь комп’ютер., дистанційного управління, автоматизації виробництва).

Ергономічні фактори (характеризують ступінь відповідності технічних характеристик технологічного оборудовання фізіолог. та психологічним спосібностям людини).

Санітарно-гігієнічні фактори (характеризують рівень загазованості повітря, шуму, вібрацій, ЕМВ та ін.виробничих факторів).

Організаційні фактори (характеризують режим праці та відпочинку працівників; режим представлення відпусток; пропускний режим підприємства; систему навчання та атестації працівників по питанням охорони праці).

2. Гігієнічна класифікація умов праці на виробництві

В соответствии с гос. нормативами «Гигиеническая классификация условий труда» по показателям вредности, опасности, напряженности трудового процесса установлено 4 класса вредности условий труда:

1) Оптимальные условия труда – это такие условия, при которых уровни производ. факторов не превышают предельно допустимых уровней; установленные для населенных пунктов.

2) Допустимые условия труда – такие, при которых фактич. уровни производ. факторов превышают ПДУ для населенных пунктов, но не превышают ПДУ для рабочей зоны произв. помещений.

Для допустимых условий труда за раб. смену в следствии действий произв. факторов может наблюдаться повышение утомляемости, могут повышаться показатели общей заболеваемости, но в большинстве случаев перерывы между сменами обеспечивают релаксационное состояние организма человека.

3) Вредные условия труда - факт.уровни превышают ПДУ рабочей зоны, установлены согласно действующим нормативам и в зависимости от степени превышения вредные условия могут быть 4 степени (3.1 – 3.4).

При вредных условий труда степени 3.1 имеет место рост общей заболеваемости, могут появится симптомы хронических профессиональных заболеваний.

При степени 3.2 могут быть установлены факты проф. заболеваний в отдельных случаях и дальнейший рост заболеваний.

3.3, 3.4 – массовость проф. заболеваний.

4) Экстремальные условия труда – такие, при которых факт. уровни произв. факторов значительно превышают ПДУ и это может привести к резкому ухудшению здоровья при воздействии в течении короткого времени( ликвидация аварийных последствий).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.