Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Адміністративний процес.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
113.66 Кб
Скачать

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

(для студентів 4 курсу юридичного факультету з заочного навчання

на основі повної загальної середньої освіти)

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК – 2009

Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративний процес” / Укладач: начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу кандидат юридичних наук, доцент Миронюк Р.В. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009.- 12 с.

Рецензент:

Д.Г. Заброда, начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Плани обговорені та схвалені на засіданні кафедри

адміністративного права та адміністративного процесу

“____” ___________ 200__ року. Протокол № ______

Навчально-тематичний план

З КУРСУ “АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС”

Всього

Лекції

С/З

П/З

1

2

3

4

5

1.

Загальна частина.

Поняття адміністративно- процесуального права.

4

2

2

-

2.

Система та структура адміністративно-процесуального права.

2

2

2

-

3.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення

2

2

2

-

4.

Реєстраційно-дозвільні та ліцензійні провадження

2

2

-

-

5.

Провадження по здійсненню контролю і нагляду

2

6.

Виконавче провадження

2

7.

Провадження у справах адміністративної юстиції. Правовий статус адміністративних судів України

4

2

2

-

Іспит

6

Всього по курсу

28

14

8

0

6

тема № 1. поняття адміністративно-процесуального права. субєкти адміністративного процесу

Читається лекція – 2 години

Семінар 2 години

Ключові слова та поняття: „адміністративно-процесуальне право”, „адміністративний процес”, „предмет адміністративного процесу”, „адміністративно-процесуальна норма”, „адміністративно-процесуальний режим”, „принципи адміністративного процесу”, „суб’єкти адміністративного процесу”.

План

 1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси.

 2. Предмет і метод адміністративно-процесуального права..

 3. Адміністративно-процесуальні норми та адміністративно-процесуальні відносини.

 4. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу.

 5. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти адміністративного процесу.

Питання для самостійного вивчення

 1. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі.

 2. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн.

 3. Роль адміністративно-процесуального права у діяльності правоохоронних органів.

Тема реферату

Становлення адміністративно-процесуального права в Україні.

тема № 2. Система та структура адміністративно-процесуального права

Читається лекція – 2 години

Семінар 2 години

Ключові слова та поняття: „адміністративно-процесуальне право”, „адміністративний процес”, „адміністративне провадження”, „стадії провадження”.

План

 1. Структура адміністративного процесу.

 2. Поняття та види проваджень в адміністративному процесі..

 3. Нормотворчі, установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі.

 4. Стадійність в провадженнях адміністративного процесу. Поняття стадій та їх характеристика.

 5. Критерії класифікації проваджень на види.

Тема реферату

Різновиди проваджень в адміністративному процесі в наукових працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених адміністративістів.

тема № 3. провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Читається лекція -

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.