Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachment.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
626.52 Кб
Скачать

Теми конкурсУ на кращий реферат з логіки

Передбачається проведення конкурсу студентських рефератів. Кожний студент групи має вибрати одну з запропонованих тем рефератів:

 1. Предмет і метод логіки як науки.

 2. Проблематика логічної семіотики.

 3. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

 4. Розвиток логіки в Античну епоху.

 5. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

 6. Розвиток логіки у Новий час.

 7. Видатні логіки 19-20-тих століть.

 8. Розвиток логіки в Україні.

 9. Соціальне призначення і функції логіки.

 10. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

 11. Основні види логічних помилок і шляхи їх подолання.

 12. Характеристика поняття як форми мислення.

 13. Логічні операції над поняттями.

 14. Класифікація і її роль в науці.

 15. Загальна характеристика судження як форми мислення.

 16. Специфіка модальних суджень.

 17. Відношення між судженнями.

 18. Логічні операції над судженнями.

 19. Логічна характеристика складних суджень.

 20. Розвиток математичної логіки.

 21. Закони логіки.

 22. Умовивід як форма мислення та його основні види.

 23. Простий категоричний силогізм.

 24. Умовиводи побудовані із складних суджень.

 25. Індукція з логічного погляду та її роль у пізнанні.

 26. Гіпотеза та її роль у науці.

 27. Логічна характеристика аналогії.

 28. Доведення і спростування з логічного погляду.

 29. Роль логіки в науковій і практичній діяльності спеціалістів.

 30. Використання логіки в полеміці (суперечці).

Питання до модульного контролю з логіки:

 1. Логіка як наука, її предмет та значення. Особливості формальної логіки.

 2. Істинність і правильність мислення.

 3. Поняття як форма мислення. Ознаки поняття.

 4. Основні логічні способи утворення понять.

 5. Зміст і обсяг поняття. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття.

 6. Види понять (за змістом і обсягом).

 7. Відношення між поняттями. Сумісні поняття.

 8. Відношення між поняттями. Несумісні поняття.

 9. Визначення понять. Реальні визначення.

 10. Визначення понять. Номінальні визначення.

 11. Правила визначення. Помилки можливі при визначенні.

 12. Поділ понять. Види поділу.

 13. Правила поділу понять.

 14. Загальна характеристика судження. Структура судження. Просте судження, його види.

 15. Види простих категоричних суджень за якістю та кількістю.

 16. Об`єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.

 17. Розподіленість термінів у судженнях.

 18. Складні судження. Види складних суджень.

 19. Відношення між судженнями за значенням істинності.

 20. Логічна структура питання

 21. Закон тотожності.

 22. Закон суперечності.

 23. Закон виключеного третього, та закон достатньої підстави.

 24. Правила простого категоричного силогізму.

 25. Фігури і модуси категоричного силогізму.

 26. Загальна характеристика умовиводів.

 27. Безпосередні умовиводи. Перетворення.

 28. Безпосередні умовиводи. Обернення.

 29. Безпосередні умовиводи. Протиставлення предикату.

 30. Простий категоричний силогізм. Його значення і склад.

Контрольні питання іспиту (диференційованого заліку) з курсу (логіка):

1. Логіка як наука, її предмет та значення. Особливості формальної логіки.

2. Істинність і правильність мислення.

3. Поняття як форма мислення. Ознаки поняття.

4. Основні логічні способи утворення понять.

5. Зміст і обсяг поняття. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття.

6. Види понять (за змістом і обсягом).

7. Відношення між поняттями. Сумісні поняття.

8. Відношення між поняттями. Несумісні поняття.

9. Визначення понять. Реальні визначення.

10. Визначення понять. Номінальні визначення.

11. Правила визначення. Помилки можливі при визначенні.

12. Поділ понять. Види поділу.

13. Правила поділу понять.

14. Загальна характеристика судження. Структура судження. Просте судження, його види.

15. Види простих категоричних суджень за якістю та кількістю.

16. Об`єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.

17. Розподіленість термінів у судженнях.

18. Складні судження. Види складних суджень.

19. Відношення між судженнями за значенням істинності.

20. Логічна структура питання

21. Закон тотожності.

22. Закон суперечності.

23. Закон виключеного третього, та закон достатньої підстави.

24. Правила простого категоричного силогізму.

25. Фігури і модуси категоричного силогізму.

26. Загальна характеристика умовиводів.

27. Безпосередні умовиводи. Перетворення.

28. Безпосередні умовиводи. Обернення.

29. Безпосередні умовиводи. Протиставлення предикату.

30. Простий категоричний силогізм. Його значення і склад.

31. Загальні правила категоричного силогізму.

32. Фігури і модуси категоричного силогізму.

33. Простий категоричний силогізм. Скорочені силогізми.

34. Складні силогізми( полісилогізми).

35. Складноскорочений силогізм. Прогресивний і регресивний сорит.

36. Умовні умовиводи. Суто-умовний силогізм і його модус.

37. Умовна-категоричний силогізм. Правильні модуси.

38. Умовно-категоричний силогізм. Імовірні модуси.

39. Розподільні умовиводи. Суто-розподільний силогізм.

40. Розподільно-категоричний силогізм. Модуси розподільно-категоричного силогізму.

41. Умовно-розподільний силогізм. Проста конструктивна дилема.

42. Умовно-розподільний силогізм. Складна конструктивна дилема.

43. Умовно-розподільний силогізм. Проста деструктивна дилема.

44. Умовно-розподільний силогізм. Складна деструктивна дилема.

45. Сутність і види індукцій.

46. Поняття доведення. Побудова доведення (теза, аргументи, демонстрація).

47. Прямий та непрямий доказ.

48. Поняття спростування. Шляхи спростування.

49. Правила доведення та спростування.

50. Поняття гіпотези та її структура.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]