Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachment.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
626.52 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи студентів

Тема 1. Предмет, значення, історія логіки як науки Питання для самостійного вивчення:

 1. Які Ви знаєте основні значення слова «логіка»?

 2. Що є предметом дослідження формальної логіки?

 3. Що таке логічна форма? Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення?

 4. Чим відрізняються істинність і формальна правильність мислення?

 5. Чим відрізняється абстрактне мислення від чуттєвих форм відображення дійсності?

 6. Як співвідносяться між собою мислення і мова?

 7. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і логічної прагматики?

 8. Навіщо використовують штучні мови? Який метод вважають основним методом логіки?

 9. Яка роль логіки у формуванні логічної культури особистості? У чому полягає культура мислення людини?

 10. Які Ви знаєте основні функції логіки?

 11. У чому полягає сутність таких логічних помилок як паралогізм, софізм, парадокс?

 12. Які Ви знаєте основні етапи розвитку науки логіки?

 13. Якими ідеями збагатили логіку софісти?

 14. Чому Аристотеля називають «батьком» формальної логіки?

 15. Що Ви знаєте про внесок у розвиток логіки представників школи стоїків?

 16. У чому полягала сутність суперечки між реалістами, номіналістами і концептуалістами?

 17. Що Ви знаєте про розвиток логіки в епоху Нового часу?

 18. Які основні представники математичної логіки, що Ви знаєте про їхній внесок у розвиток логіки?

 19. Що Вам відомо про некласичні сучасні логічні системи?

 20. Що Ви знаєте про розвиток логіки в Україні?

Теми рефератів:

 1. Предмет і метод логіки як науки.

 2. Основна проблематика логічної семантики.

 3. Основна проблематика логічної прагматики.

 4. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

 5. Соціальне призначення і функції логіки.

 6. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

 7. Основні види логічних помилок і шляхи їхнього подолання.

 8. Роль логіки в діяльності юристів.

 9. Теоретичне і практичне значення логіки.

 10. Розвиток логіки в Античну епоху.

 11. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

 12. Розвиток логіки у Новий час.

 13. Логіко-філософське вчення Г.Лейбніця.

 14. Видатні логіки 19-20-тих століть.

 15. Розвиток логіки в Україні.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 1-7, 9, 11-13, 16, 18, 20, 21, 23, 28-34, 37-45, 49-55.

Тема 2. Поняття як форма абстрактно-теоретичного мислення Питання для самостійного вивчення:

 1. Яким чином утворюються поняття?

 2. Як співвідносяться поняття і уявлення?

 3. Які основні функції виконують поняття?

 4. Чи можна у визначеннях використовувати метафори або порівняння?

 5. Які помилки можуть виникнути при визначенні понять?

 6. Що таке класифікація і які її види Ви можете назвати?

 7. Які помилки можуть виникнути при поділі понять? Як їх уникнути?

Теми рефератів:

    1. Характеристика поняття як форми мислення.

    2. Логічні операції над поняттями.

    3. Принципи використання наукової термінології.

    4. Класифікація та її роль у науці.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 5-8, 10, 14, 16-24, 37, 39, 44, 49, 52, 54, 56, 59, 60.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]