Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachment.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
626.52 Кб
Скачать

Тема 3. Судження як форма абстрактно-теоретичного мислення. Питання для самостійного вивчення

 1. Яка відмінність існує між судженням і реченням?

 2. Що таке «суб’єкт» і що таке «предикат» судження?

 3. Що Ви знаєте про квантори?

 4. За якими ознаками поділяються категоричні судження?

 5. Чим атрибутивні судження відрізняються від релятивних?

 6. Який термін у судженні називається розподіленим?

 7. Чим відрізняється звичайна диз’юнкція від строгої?

 8. Що Ви знаєте про табличне визначення логічних сполучників?

 9. Які відносини існують між простими реляційними судженнями?

 10. Що Ви знаєте про трансформацію простих атрибутивних суджень?

 11. Що Ви знаєте про трансформацію простих реляційних суджень?

 12. Що Ви знаєте про трансформацію складних суджень?

Теми рефератів

1. Специфіка модальних суджень.

2. Логічні операції над судженнями.

3. Логічна характеристика складних суджень створених за допомогою логічних сполучників.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 5 - 8, 10 - 17, 19 – 24, 29 – 35, 37, 44, 49, 50.

Тема 4. Умовивід як форма абстрактно-теоретичного мислення. Питання для самостійного вивчення

 1. Які основні структурні компоненти має умовивід?

 2. В чому полягає сутність повної індукції та яка її роль у пізнанні?

 3. В чому полягає сутність неповної індукції та яка її роль у пізнанні?

 4. Дайте логічну характеристику гіпотези.

Теми рефератів

1. Умовивід як форма мислення, його основні види.

2. Специфіка умовиводів із простих категоричних суджень: простого категоричного силогізму (ПКС), скорочених, складних і складно-скорочених силогізмів.

3. Характеристика розділових й умовних силогізмів.

4. Роль індукції у пізнанні.

5. Гіпотеза і її роль у науці.

6. Логічна характеристика аналогії.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 6 - 10, 11, 13 - 24, 26, 29 - 35, 37, 39, 41, 43, 50, 51.

Тема 5. Закони логіки. Доведення і спростування. Питання для самостійного вивчення:

 1. В чому можуть проявлятися порушення законів тотожності, заборони суперечності, виключеного третього, достатньої підстави?

 2. Чому учасники дискусії (полеміки) повинні дотримуватися законів логіки?

 3. Що Ви знаєте про логічні тавтології, суперечності і виконувані судження?

 4. В чому полягає відмінність між доведенням і переконанням?

 5. В чому полягає подібність і відмінність між аргументами і фактами?

 6. В чому полягає теоретичне і практичне значення аргументації?

 7. Які Ви знаєте види логічних суперечок?

 8. Розкрийте основний зміст логіко-філософських диспутів в епоху Середньовіччя.

Теми рефератів

 1. Основні і другорядні закони логіки.

 2. Тавтології, виконувані судження, суперечності.

 3. Історія розвитку мистецтва суперечок.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 1-3, 5-15, 19–28, 30 - 34, 37 – 39, 44, 50, 57.

ТЕСТИ

Кожне тестове завдання має лише один варіант правильної відповіді. Студент має виділити такий варіант, поставивши напроти нього певну позначку, наприклад, «+», або «V» тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]